Pomembne informacije – pouk od 1. 3. naprej

Spoštovani starši.

Izteka se teden dni zimskih počitnic, ki jih je na veselje vseh zaznamovalo lepo sončno vreme. Po tem krajšem oddihu se vsi naši učenci od 1. do 9. razreda vračajo v šole.

Starše učencev četrtih  in petih razredov še vedno prosimo, da če ni nujno, otrok ne puščajo v podaljšanem bivanju. Prav tako še vedno prosimo starše, da učence, če je le mogoče v šolo zjutraj pripeljejo čim kasneje in ne prej kot 20 min pred pričetkom pouka.

Organizacija pouka bo še vedno potekala tako kot doslej z nekaterimi izjemami.

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti računalništvo in italijanščina se na podružnicah še naprej izvajajo na daljavo.

Na matični šoli se bodo nekateri izbirni predmeti izvajali v šoli. Predmeti iz področja športa se bodo izvajali v šoli oziroma na daljavo izmenično za posamezne oddelke. Učenci preverijo, kako se bo izvajal njihov izbrani predmet na priloženem seznamu.

Pomembno: učenci, ki obiskujejo oddelek A, bodo imeli pouk neobveznega izbirnega predmeta iz športnega področja že ta teden v šoli, zato naj nikar ne pozabijo na opremo.  Natančna navodila bodo prejeli od učiteljev v ponedeljek. OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – način izvajanja

Interesne dejavnosti se ne izvajajo.

Šole smo iz NIJZ prejele posebno obvestilo, ki določa, kdaj gredo določeni oddelki v karanteno. Posodobljena navodila z dne, 22. 2. 2021, so javno objavljena  na spletnih straneh NIJZ.  Pomembno: vsem sošolcem iz matičnega oddelka, ki so bili skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 min, se odredi karanteno (to velja tudi za čas prevoza).

Prilagamo tudi okrožnico MIZŠ, v kateri se nahaja priporočilo, da učenci od 6. do 9. razreda za svojo varnost in zaščito, vseskozi uporabljajo masko. Starše naprošamo, da se o tem pogovorite z učenci in jih spodbudite k tovrstnemu odgovornemu ravnanju.

Po tem, ko smo izkusili mesece zaprtja šol in pouka na daljavo, nam je vsak dan, ki ga preživimo skupaj v šoli, zelo dragocen. V želji, da bi še dolgo ostalo tako in da bi bili vsi v čim večji meri zdravi, vas lepo pozdravljamo.

OKROŽNICA MIZŠ

Mirjam Kalin, ravnateljica

Pouk v šoli za vse učence od 15. 2. 2021

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

V ponedeljek, 15. februarja 2021, šola odpira vrata tudi vsem učencem od 4. do 9. razreda. Kot so izrazili naši najmlajši učenci, to ponovno snidenje v šoli še prekaša tisto ob začetku šolskega leta 1. septembra.

Način organizacije pouka in higienski standardi so vam že podrobno poznani, saj so zelo podobni tistim, ki so se izvajali septembra in oktobra (razkuževanje, razdalja, zračenje, mehurčki). Da bi se pouk odvijal čim dlje v šoli, pa se bomo vsi maksimalno trudili in dosledno spoštovali vsa nadaljnja zapisana priporočila.

V šolo lahko pridete samo zdravi učenci brez simptomov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, slabost, sprememba zaznavanja vonja, driska ali drugih bolezenskih znakov. V primeru, da imate navedene simptome, ostanete doma in omejite stike z drugimi ljudmi, za navodila pa starši pokličete zdravnika. 

V šolo pridete toplo oblečeni, najbolje v plasteh (čebulno), ker se bo med vsakim odmorom temeljito prezračevalo. Učnih pripomočkov si ne izmenjujete in izposojajte. Ob prihodu v šolo si razkužite roke, kasneje pa si jih pogosto temeljito umivate.

POUK

V šoli bodo učenci ves čas v mehurčku svojega oddelka. Oddelki se med seboj ne bodo mešali. Glede pouka v učnih skupinah bodo učenci 8. in 9. razredov (TJA, SLJ, MAT, ŠPO) ter TIT in GOS  v ponedeljek prejeli posebna navodila.

Na matični šoli se učenci ne preobuvajo in ne uporabljajo garderob.

Urnik za matično šolo Dobravlje bo med vikendom viden v e-asistentu.

Razpored za vhode, malico, odmore in kosila ostaja tak kot pred šolanjem na daljavo in se nahaja na povezavi: Razpored matična šola

Vsi obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti (razen angleščina v 1. razredu) se v tednu od 15. do 19. februarja izvajajo na daljavo.

Interesne dejavnosti se začasno ne izvajajo.

Učenci boste nosili maske ves čas v skupnih prostorih (avla, hodniki, jedilnica, sanitarije, knjižnica, odhod v telovadnico) in na zunanjih šolskih površinah. Mask ne bo potrebno nosili le, ko ste v svojem matičnem oddelku t.i. mehurčku.  Nošenje mask na zunanjih površinah šole je obvezno tudi za starše. Starše prosimo, da ne vstopajo v šolski prostor razen v izjemnih primerih, ko je to dogovorjeno. 

Prav tako morajo imeti maske učenci v času šolskih prevozov – v kombijih in na avtobusih.

O samem poteku dela ob povratku, vas bodo obveščali učitelji/ce.

JUTRANJE VARSTVO

Starše, ki vozite otroke v šolo ali pridejo peš, prosimo, da pridejo čim kasneje, če je le mogoče ne prej kot 20 min pred pričetkom pouka, saj zaradi kadrovskih zmogljivosti, tem otrokom (izjema je prvi razred) ne moremo nuditi jutranjega varstva v mehurčku.

PODALJŠANO BIVANJE

Starše učencev 4. in 5. razredov, prosimo, da koristijo podaljšano bivanje le v nujnih primerih. V primeru, da bodo posamezni učenci iz teh oddelkov ostajali v šoli, ne bomo mogli zagotavljati mehurčkov za prvo triletje. V tem primeru bomo morali kombinirati skupine z učenci 3. razreda (Skrilje, Vipavski Križ), 4. in 5. razreda v Črničah in z ostalimi učenci v Vrtovinu. V takih mešanih skupinah morajo potem učenci ves čas nositi maske.

PREVOZI

Priporočeno je, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite starši – tako bo manj učencev v avtobusih in v šolskih kombijih. Tam, kjer je to mogoče in varno, spodbujajmo učence, da v šolo pridejo sami peš.

Šolski kombiji in avtobusi imajo urnik kot ob začetku šolskega leta. Pred vstopom na avtobus ali v kombi si učenci razkužijo roke in nadenejo maske. V šolskih avtobusih je priporočljivo, da učenci sedijo v cik-cak sedežnem redu, če je za to dovolj prostora.

URNIK šolski kombiji – podružnice

URNIK avtobusi podružnice

URNIK avtobusi matična šola Dobravlje

KOSILO

Učenci zjutraj  ob prihodu v šolo seznanijo razredničarke, ali bodo učenci na kosilu in glede načina odhoda domov, oziroma ali bodo v podaljšanem bivanju.

Starše in učence pozivamo, da se dosledno držite vseh higienskih priporočil in karanten, ki so družinam odrejene ob morebitnih pozitivnih testih, ko se še čaka na izide pcr testov.

Tudi vsi zaposleni se moramo redno testirati. V primeru, da bodo posamezni hitri testi pozitivni, bodo zaposleni za en dan izvzeti od pouka/delovnega procesa ter bo potrebno počakati na izide pcr testov. Zato bo v prihajajočem tednu potrebno zelo  veliko strpnosti in hitrega prilagajanja.

Tednu v šoli bodo sledile zimske počitnice. Upamo, da bomo tudi po teh lahko dali slovo pouku na daljavo v takšnem obsegu, kot je trajal od oktobra do tega trenutka.

Staršem se za vse sodelovanje, izjemno strpnost in razumevanje toplo zahvaljujemo. Vaša iskrena podpora nas je ves čas spodbujala, da svoje delo opravljamo še z večjo srčnostjo.

Želimo vam lep pustni vikend in da ta naš ljudski običaj, ki preganja zimo, vsaj za hip skupaj z vipavsko burjo odžene tudi nevaren virus ter nam vsem skupaj privabi novo skupno pomlad.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Literarni obisk pisateljice Nataše Konc Lorenzutti za učence 5., 7. in 8. razreda

V prvem tednu februarja nas je ponovno obiskala pisateljica, pesnica in dramska igralka Nataša Konc Lorenzutti. Tokratna zoom srečanja so bila namenjena učencem 5., 7., in 8. razreda, ki so s pisateljico razmišljali o pomenu besede kultura, kje vse se skriva in kako skrbimo zanjo.

Učenci so s prisotnimi delili prebrana dela, ki so se jim s svojimi sporočili najbolj vtisnila v spomin in jim dala vedeti, da nam morda le ni tako težko, kot si včasih mislimo. Seznanili so se tudi s poklicem pisatelja, koliko časa traja, da knjiga nastane, kako izbira jezikovne zvrsti vpliva na bralca in kdo vse vpliva na izdajo knjižnega dela. Izvedeli so, da tudi književni junaki pisateljici včasih ponagajajo in postanejo trmasti in svojeglavi ter sami vtirajo pot zgodbi.

Literarna srečanja je pisateljica povezovala s prebiranjem basni, odlomkov iz lastnih del ter Prešernove poezije, učenci pa so ob prebiranju uživali in delili mnenja o prebranem. Ugotovili so, da prebrana knjiga ne živi le na papirju, temveč tudi v nas, ki njeno sporočilo delimo naprej.

Naj nas prebiranje knjig še naprej vodi v nove, nepoznane, magične in sanjske svetove.

Pripravila Urška Bajc

Vsi ponovno testirani negativni

Na OŠ Dobravlje je v ponedeljek, 8. februarja 2021,  potekalo obvezno testiranje na hitre teste pred povratkom učencem od 1. do 3. razreda v šole. Od 50 testiranih zaposlenih, ki opravljajo delo na OŠ Dobravlje, je bilo 12 pozitivnih. Zaradi velikega števila smo bili napoteni še na pcr test. Rezultati, ki smo jih prejeli v večernih urah, so pokazali, da smo vsi negativni in da danes lahko opravljamo delo na delovnem mestu.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Razstava Poezij Franceta Prešerna in knjig o njegovem življenju

V šolski knjižnici Osnovne šole Dobravlje smo pripravili razstavo knjig, ki smo jih zbrali iz treh knjižnic: Lavričeve knjižnice v Ajdovščini, Goriške knjižnice Franceta Bevka in šolske knjižnice naše šole.

Razstava je sestavljena iz treh delov:

  • Prešernove Poezije,
  • slikaniške izdaje Prešernovih pesmi,
  • knjige o življenju in delu pesnika s prevodi njegovih pesmi.

Sem dolgo upal in se bal,

slovo sem upu, strahu dal;

srce je prazno, srečno ni,

nazaj si up in strah želi.

(France Prešeren; Poezije)

Ob kulturnem prazniku vam čestitamo in želimo, da bi zaznali lepo besedo, misel, zvok, podobo, gib, sliko, saj nas lepota umetnosti bodri tudi za lepoto življenja.

Irma Krečič Slejko

Učenci od 1. do 3. razreda ponovno v šolo

Spoštovani starši.

Z velikim veseljem smo dočakali, težko pričakovani dan, ko se naši najmlajši učenci od 1. do 3. razreda,   9. februarja 2021, lahko vrnejo k pouku v šolo. Ob ponovnem zagonu pouka postaja tveganje za prenos okužbe z virusom večje. Z željo, da otroci ostanejo v šoli,  vas prosimo, da vsi skupaj v čim večji možni meri upoštevamo higienska priporočila.

V nadaljevanju se nahaja nekaj pomembnih informacij glede organizacije dela.

Prihod v šolo.

 V šolo naj pridejo samo otroci, ki so zdravi in nimajo simptomov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, slabost, sprememba zaznavanja vonja, driska ali drugih bolezenskih znakov. V primeru, da otrok zboli z navedenimi simptomi, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi, za navodila pa pokličete zdravnika.  

V šoli bodo učenci ves čas bili v mehurčku svojega oddelka. Oddelki se med seboj ne bodo mešali, temveč bodo ostajali skupaj v jutranjem varstvu, med poukom in v podaljšanem bivanju. Pri vstopanju v šolo učenci ohranjajo razdaljo.

Otroci naj pridejo v šolo toplo oblečeni (več plasti oblek), saj se bo med vsako šolsko uro temeljito zračilo učilnice. Učenci si svojih šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in izposojajo.

Učenci imajo določene vhode v šolo, ki so označeni na vratih in so jih učenci vajeni že od začetka šolskega leta. Ob vstopu v šolo, si bodo razkužili roke, kasneje pa si bodo roke pogosto temeljito umivali.

Starše prosimo, da ne vstopajo v šolski prostor. Starši otrok, ki obiskujejo vrtec v Vipavskem Križu zato uporabljajo ločen vhod. Starše skupine otrok, ki imajo igralnico v prvem nadstropju prosimo, da otroke oddajo v pritličju in ti samostojno odidejo naprej do svojega prostora. V primeru vstopa v šolo, se je potrebno vpisati na seznam.

Učenci nosijo masko, ko so v skupnih prostorih šole (avla, hodniki, stopnišče …). Ko so v mehurčku svojega oddelka v skupini, jim ni potrebno nositi mask. Starše prosimo, da za maske, če je le mogoče, poskrbijo sami.

Prav tako morajo imeti maske učenci v času šolskih prevozov – v kombijih in na avtobusih.

Prevozi

Šolski kombiji in avtobusi imajo običajen urnik. V kombiju lahko peljemo le 5 otrok naenkrat.

V šolskih avtobusih je priporočljivo, da učenci sedijo v cik-cak sedežnem redu. Če je možno, naj otroci pridejo v šolo peš.

Starše, ki vozite otroke v šolo ali pridejo peš, prosimo, da pridejo čim kasneje, če je le mogoče ne prej kot 20 min pred pričetkom pouka, saj zaradi kadrovskih zmogljivosti, tem otrokom (izjema je prvi razred) ne moremo nuditi jutranjega varstva v mehurčku.

Kosilo

Učenci zjutraj  ob prihodu v šolo seznanijo razredničarke, ali bodo učenci na kosilu in glede načina odhoda domov, oziroma ali bodo v podaljšanem bivanju.

O samem poteku dela ob povratku, vas bodo obveščale razredničarke.

Navodila, ki smo jih šole prejele so obširna in temeljita. Večino pravil ravnanj v času epidemije otroci že dobro poznajo, zato verjamem, da bomo vsi skupaj z odgovornim prizadevanjem pripomogli k temu, da v našem okolju številke obolelih padejo, epidemija pa postopoma izzveni.

Lepo vas pozdravljamo v upanju, da se najmlajšim kmalu pridružijo tudi starejši učenci.

Mirjam Kalin, ravnateljica