Novi ukrepi v šolah

Spoštovani starši.

Obveščamo vas z nekaterimi spremembami. Spremenili smo organizacijo vstopa v šolo in preživljanja odmorov za nekatere oddelke. Ukinili smo vhode in preživljanje odmorov na zahodni strani  šole, saj je tam zaradi bližnjega gradbišča postalo prenevarno za učence. Starše, ki vozite učence v šolo prosimo, da jih pustite na parkirišču pred telovadnico. Nov razpored najdete tu: Razpored učilnic, vhodov, preživljanja odmorov .

Od ponedeljka je obvezno nošenje mask v objektu za učence od 7. razreda naprej in za vse zaposlene.

Obvezno je tudi merjenje telesne temperature za vse obiskovalce in zaposlene.

 O spremembah so bili učenci obveščeni danes, 18. 9. 2020 med razredno uro.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Pohod na Kovk

 V četrtek, 17. 9. 2020, smo z učenci osmega razreda izvedli pohod na Kovk. Pohod smo začeli pri lovski koči nad Budanjami, se povzpeli do Kovka in se spustili do Cola, kjer nas je čakal avtobus. Skupaj smo preživeli en lep dan. 🙂

Pohod na Otliško okno

V torek, 15. 9. 2020, smo z učenci sedmega razreda izvedli pohod na Otliško okno. Pohod smo začeli v Palah se povzpeli do Otliškega okna in končali na Otlici, kjer nas je čakal avtobus. Imeli smo se lepo.

Odprodaja kuhinjske opreme – ponovitev objave

ZADEVA: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO IN 76/2015) (v nadaljevanju Zakon), in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) (v nadaljevanju Uredba) Osnovna šola Dobravlje, dne 15. 9. 2020 objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Predmet prodaje je premično premoženje po seznamu z izhodiščnimi cenami. DDV je vključen v ceno. Kupec je dolžan premično premoženje, ki bo predmet nakupa, prevzeti na lastne stroške.

Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na e-naslov: o-dobravlje.ng@guest.arnes.si ali pisno ponudbo oddajo v tajništvu OŠ Dobravlje 1, 5263 Dobravlje, in sicer najkasneje do 18. 9. 2020 do 14.00. V primeru več interesentov za nakup posameznega premičnega premoženja bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.               

Premično premoženje se prodaja po metodi »videno-kupljeno«, zato je do datuma za sporočitev interesa možen ogled. Informacije za ogled oz. druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo na telefonu 05 365 10 11, kontaktna oseba Mirjam Kalin.

Pogodbe bodo sklenjene predvidoma v roku 15 dni od zaključenega zbiranja interesentov oz zaključenih pogajanj o ceni.

                                                                                                          Mirjam Kalin, ravnateljica

  Priloga 1: POPIS PREDMETOV ZA PRODAJO

NAZIV OPREMEKOLIČINAOCENJENA VREDNOST (za kos) z DDV
Električna plošča za kuhanje (širina 40 cm)130 EUR
Kotel za kuhanje (plinski, 80 l)1400 EUR

Nova kuhinja na PŠ Črniče

V četrtek, 3. septembra 2020, je na podružnični šoli Črniče potekala krajša slovesnost ob prenovi razdelilne kuhinje.

Prenova kuhinje je bila nujno potrebna, saj se je število učencev na podružnici v zadnjih letih zelo povečalo. Zlasti pa se je povečalo število učencev, ki v šoli redno prejemajo kosilo in malico. V letu 2005/2006 je bilo na kosilo naročenih 30 učencev, deset let kasneje, 2015/16, se je ta številka dvignila na 88, v zadnjih letih pa je presegla število 90. Priprava malic, delitev kosil, shranjevanje živil, pomivanje in shranjevanje posode so se do letos izvajali na površinah kuhinje, ki je merila 10,2 m2, na hodniku in v prostorih obstoječe jedilnice.  

Z racionalno prerazporeditvijo obstoječih prostorov  se je zgodil pravi mali čudež. Sedaj ima kuhinja vse, kar mora imeti, da ustreza sodobnim standardom priprave in delitve hrane. Učenci so posebej veseli delilnega pulta, saj imajo  tako občutek, kot da so v pravi restavraciji. Več prostora pa imajo tudi v jedilnici, kjer je bil prej znaten del namenjen delitvi hrane.  

Investicijo je finančno podprla Občina Ajdovščina, del sredstev pa je šola krila iz prihrankov. Vrednost celotnega projekta znaša skupaj z opremo okroglih 120.000,00 EUR. Dela so se pričela izvajati takoj po zaključku pouka v mesecu juniju. Prenovo je izvajalo podjetje GPS Grad iz Škofljice, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Kuhinja se uporablja od 1. septembra, v kratkem pa bo izvajalec del opravil še nekaj popravkov.

Pričenja se novo šolsko leto 2020/21

                                                                                                                                     Dobravlje, 28. avgust 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Te dni se na šoli intenzivno pripravljamo, da vas prvega septembra ponovno sprejmemo v šolskih prostorih. Da bo pouk na začetku šolskega leta potekal bo modelu B, ste verjetno že slišali iz medijev. O modelih, ki se bodo morda odvili med šolskim letom, lahko več preberete v posebni publikaciji, ki se nahaja na povezavi:

https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=300

V nadaljevanju vam podajamo nekaj najpomembnejših informacij o tem, kako bomo model B lahko uresničevali na OŠ Dobravlje in podružničnih šolah. Vse podrobnosti glede razporeda učilnic, preživljanja odmorov, garderob in prevozov za posamezno lokacijo pa se nahajajo v priponkah.

Organizacija pouka na matični šoli Dobravlje

Organizacija pouka na PŠ Črniče

Organizacija pouka na PŠ Skrilje

Organizacija pouka na PŠ Vipavski Križ

Organizacija pouka na PŠ Vrtovin

V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci, ki v zadnjih 14 dnevih niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, jim ni bila odrejena karantena in jim v zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije. Prosimo vas, da več o tem preberete v obvestilu za starše, ki so ga pripravili na MIZŠ in ga najdete na tej povezavi.

V šolo pridejo vsi učenci po običajnih urnikih. Izjema so prvošolčki, ki jih prvi dan v šolo pripeljejo starši v skladu z vabilom in obvestilom, ki so ga posredovale razredničarke.

Urnika za prvi šolski dan je na tej povezavi. Urnik za šolsko leto bo viden v -e-asistentu.

Pouk bo organiziran podobno kot ob zaključku šolskega leta. Vsi učenci bodo imeli matične učilnice, oddelki se med seboj ne bodo mešali razen pri razširjenem programu (izbirni predmeti, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti).

Podobno kot junija bodo učenci vstopali v šolo na ločenih vhodih, kjer je to mogoče. Mesto vstopa za vaš oddelek je navedeno v priloženem dokumentu o organizaciji na posamezni lokaciji. 

V mesecu septembru se učenci na matični šoli v Dobravljah ne bodo preobuvali, temveč bodo odšli neposredno v učilnice, kjer bo potekal pouk. Prvi šolski dan bodo petošolce in šestošolce ob prihodu avtobusov pričakali razredniki in jih povedli v telovadnico, kjer bo samo zanje krajši program. Ostalim učencem bomo letos dobrodošlico izrekli v učilnicah.

Posebno pozornost bomo namenili higieni rok in kašlja. Razkuževanje rok poteka ob vstopu v šolo.

 V vseh skupnih prostorih (hodniki, avle, jedilnica, sanitarije, garderobe) je potrebno nositi masko, ki jo prinesejo učenci od doma. Med samim poukom, ko so v učilnici učenci enega oddelka, maska ni potrebna. Ko se gibljemo po hodnikih upoštevamo desno pravilo.

PREVOZI:

Vsi učenci si morajo ob vstopu v avtobus ali šolski kombi razkužiti roke. Obvezno morajo nositi tudi maske. Novost je, da so lahko vsi sedeži v kombijih in avtobusih zasedeni.

Urnik prevozov – kombi

Urnik prevozov – avtobusi

Urnik prevozov – avtobusi za podružnice

KOSILO: Učenci, ki bodo na kosilu že prvi šolski dan, o tem obvestijo razrednika. Prav tako obvestijo razrednika, katere dneve bodo prejemali kosilo med šolskim letom. Starše opozarjamo, da je šolsko prehrano (malico, kosilo ) v primeru odsotnosti potrebno odjaviti do 8.00. Podrobnosti o odjavi se nahajajo pod zavihkom šolska prehrana.

Prvi šolski dan za vse nas pomeni najprej in predvsem ponovno veselo snidenje. Učence bomo seznanili s potekom pouka v drugačnih razmerah, v septembru pa jih bomo opolnomočili z znanjem, ki bo koristno v primeru, da bi kasneje bilo potrebno izvajati pouk na daljavo za posamezne oddelke.

V upanju, da prav vsi ostanemo čim dlje zdravi, vas prijazno pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

Mirjam Kalin, ravnateljica