VPIS V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da bo vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2017/18 na Osnovni šoli Dobravlje potekal v:

  • ponedeljek, 13. 2. 2017, od 7.00 do 16.00,
  • torek, 14. 2. 2017, od 7.00 do 18.00 in
  • sredo, 15. 2. 2017, od 7.00 do 15.00.

(več …)

Napoved šolske prireditve ob kulturnem prazniku

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo velika šolska prireditev Učenci Osnovne šole Dobravlje pojejo in igrajo 7. februarja 2017, ob 18.00 v Dobravljah.

Letošnja tema je VODA – dar, radost, življenje. O tej priložnosti bo izšel tudi šolski časopis Čaven, ki ga bo mogoče dobiti v zameno za prostovoljne prispevke, ki bodo namenjeni šolskemu skladu.

Starše, stare starše in druge prijatelje Osnovne šole Dobravlje vabimo, da si ogledajo ta izjemni kulturni dogodek, ki predstavlja vrhunec sodelovanja matične šole inpodružničnih šol in na ta način povezuje krajane 21 vasi našega čudovitega šolskega okoliša.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Sprememba subvencije za šolsko kosilo

Spoštovani starši!

 Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku, iz katere je razvidno, da povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v RS. Pri subvencioniranju šolske malice ni sprememb.

Kot je že ustaljena praksa, staršem ni potrebno vlagati posebnih vlog za subvencioniranje šolske prehrane in dokazil na šolo, saj bo šola sama pridobila podatke o upravičenosti iz centralne evidence, kjer je razvidna uvrstitev v dohodkovni razred, opredeljen v odločbi o otroškem dodatku. Staršem je potrebno pri uveljavljanju pravice do subvencije šolske prehrane le spremljati veljavnost odločbe o otroškem dodatku in pravočasno vložiti novo vlogo na pristojni CSD.

Hkrati vas vljudno prosimo, da v primeru odsotnosti otroka obroke pravočasno odjavljate (v skladu s Pravili šolske prehrane OŠ Dobravlje). Če obrok ni pravočasno odjavljen, je potrebno plačati polno ceno obroka. Prehrano (malico, kosilo) je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije šolske prehrane. V nasprotnem primeru boste morali neodjavljene obroke plačati v celoti.

Za dodatne informacije v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

Lep pozdrav.

Pripravila: Ana Kalin, šolska svetovalna delavka                                                                 Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

Skupne pogovorne ure na matični šoli 10. 1. 2017

Na skupnih pogovornih urah 10. 1. 2017 bodo odsotni sledeči učitelji:

Damijana Čermelj (nadomestni razrednik Tjaž Oven)

Martina Černigoj, Danica Krapež, Tina Mezinec (nujne informacije lahko starši dobijo v svetovalni službi).

 

 

 

Andraž Samec

Boljši rezultati:

Balkansko prvenstvo, Srbija, 25.06.2017:    10.mesto

Ormož, 20.05.2017: 11.mesto

Bač, 22.04.2017:   4.mesto

Bač, 16.04.2016: 8.mesto

Manuel Alberto Montes

Boljši rezultati:

Bač, 22.04.2017:   2.mesto

Maribor, 24.09.2016: Prvi nastop

Stran 29 od 48« Prva...1020...2728293031...40...Zadnja »