Obvestilo o spremembah pri subvencioniranju šolske prehrane

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je od 1. 1. 2016 v veljavi sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa nekaj sprememb v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane.

Šolska malica

Pri subvencioniranju malice ni sprememb.

Šolsko kosilo:

  • Polna subvencija iz državnih sredstev: Iz državnih sredstev pripada subvencija v višine cene kosila, v kolikor je dohodek na družinskega člana pod 18% neto povprečne plače v RS.
  • Polna subvencija iz državnih in občinskih sredstev: Če je dohodek na družinskega člana med 18 % in 30 %, pripada iz državnih sredstev subvencija v višini 70 %, razliko v višini 30 % pa krije Občina Ajdovščina vsem učencem, ki so prijavljeni na kosilo in imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina. V tem primeru ni potrebno vlagati posebnih vlog in dokazil na šolo, saj bo šola sama pridobila podatke o upravičenosti iz centralne evidence, ki izhajajo iz uvrstitve v dohodkovni razred, razviden v odločbi o otroškem dodatku.
  • Delna subvencija iz državnih sredstev: Če je dohodek v družini med 30 % in 36 %, pripada iz državnih sredstev subvencija v višini 40 %.
  • Subvencija iz občinskih sredstev v izjemnih socialnih okoliščinah: Če je dohodek na družinskega člana višji od 53 % (pri malici) oz. 30 % ali 36 % (pri kosilu), lahko starši zaprosijo za subvencijo le v izjemnih primerih, ko se družina znajde v materialni stiski zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče ter v drugih utemeljenih okoliščinah na podlagi mnenja centra za socialno delo oz. šolske svetovalne službe.

 

Staršem je potrebno pri uveljavljanju pravice do subvencije šolske prehrane le spremljati veljavnost odločbe o otroškem dodatku in pravočasno vložiti novo vlogo na pristojni CSD. V primeru uveljavljanja izjemne subvencije pa morajo starši vložiti posebno vlogo na šoli in vsa zahtevana dokazila.

 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

 

Lep pozdrav.                                                                                                                                                                            Mirjam Kalin, ravnateljica

Pripravila: Ana Kalin, šolska svetovalna delavka

Prireditev ob dnevu šole: Učenci Oš Dobravlje pojejo in igrajo

Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog …

Tako so učenci Osnovne šole Dobravlje vkorakali na prizorišče zdaj že tradicionalne prireditve ob kulturnem prazniku in dnevu šole, kjer so pod naslovom Pot v svet v uri in četrt trajajoči proslavi staršem in ostalemu občinstvu prikazovali podobe sveta, kot ga poznajo in kot si ga slikajo v domišljiji, ter z njimi delili modrosti, ki naj bodo vsakemu popotnica v življenje.

(več …)

Dan žena in materinski dan

V mesecu marcu obeležujemo kar dva dneva, ki sta posvečena ženskam. 8. marec kot spomin na velike ženske demonstracije v ZDA, ki so bile na ta dan leta 1909. Ženske so zahtevale volilno pravico ter zaščito žensk in otrok. Pomislimo, kako je s temi pravicami danes. 25. marec je bil včasih poganski praznik v čast Kibeli, maloazijski boginji. V krščanstvu je praznovanje tega dne povezano z dogodkom, opisanim v Svetem pismu, ko je angel prišel oznanit, da bo Marija rodila sina.

Naši predniki so menili, da se z materinskim dnem začne pomladno obdobje, ker se menda takrat v deželo vrnejo lastovice.

Tema dvema dnevoma, ko se posebej spomnimo vseh žensk in mam, posvečamo tudi razstavo knjig v šolski avli.

Svet živi tudi in predvsem zaradi žensk in mam. Zato se jih danes in 25. marca spomnimo z lepo mislijo ali manjšo pozornostjo. Izkažimo hvaležnost za življenje. S tem namenom si oglejte tudi razstavo.

Pa ne pozabite: S KNJIGAMI RAVNAMO LEPO.

šolska knjižnica

Vpis v prvi razred osnovne šole

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da bo vpis v 1. razred za šolsko leto 2016/17 na Osnovni šoli Dobravlje potekal v:

– ponedeljek, 22. 2. 2016, od 7.00 do 16.00,

– torek, 23. 2. 2016, od 7.00 do 17.00 in

– sredo, 24. 2. 2016, od 7.00 do 16.00.

Vpisovali bomo otroke, rojene od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Vpis bo potekal v prostorih šolske svetovalne službe. Bodoče prvošolce vabimo, da se pridružijo staršem ob vpisu, saj bi jih radi čimprej spoznali.

V primeru, da se vpisa ob navedenih terminih ne morete udeležiti, Vas prosimo, da se s svetovalno službo dogovorite za drugi termin (tel. št. 05 365 10 13 ali 05 365 10 10).

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oz. če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši vpišejo otroka v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. V primeru, da starši želijo otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

– morajo obvezno vpisati otroka na naši šoli,

– na izbrano šolo naslovijo pisno vlogo, v kateri navedejo razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želijo svojega otroka všolati na našo šolo in ne živijo v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želijo vpisati otroka.

Lep pozdrav.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ravnateljica

Mirjam Kalin

Pomembno obvestilo – sprememba datuma prireditve

Tradicionalno šolsko prireditev UČENCI NAŠE ŠOLE POJEJO IN IGRAJO bomo izpeljali v ČETRTEK, 11. februarja 2016. Program ostaja nespremenjen. Do spremembe datuma je prišlo zaradi naraščajoče odsotnosti učencev in bolniške odsotnosti nekaterih učiteljev. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prijazno vabimo, da se nam na prireditvi pridružite.
Mirjam Kalin, ravnateljica.
Stran 29 od 42« Prva...1020...2728293031...40...Zadnja »