Pozdrav z Danske!

Srečno smo prileteli na sever in doživeli zelo gostoljuben sprejem. Starši  in otroci gostitelji so pripravili  pogostitev v šolskem večnamenskem prostoru. Po večerji pa so mladi raziskali šolo. Danes sledijo glasbena in filmska delavnica.

Nagovor ravnateljice ob 1. šolskem dnevu

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, sodelavci.

Da je bilo poletje vroče, se vsi strinjamo. Ali je bilo dolgo ali kratko, pa imate najbrž različna mnenja. Nekateri bi še ostali doma, drugi ste se veselili ponovnega snidenja na šoli, kjer je pestro in se dogaja veliko zanimivih dejavnosti.

Novo šolsko leto pričenjamo s številčnejšo generacijo. Prvi razred bo obiskovalo 69 učencev, skupaj bo na šoli 509 učencev (236 na matični šoli in 273 na podružnicah). Prvič po šestnajstih letih zopet presegamo število 500, česar se vsi veselimo.

Takoj, ko so učenci prejeli spričevala in odhiteli počitnicam naproti, so naši hišniki pričeli z barvanjem ograje pred šolo. Prebarvali so skupaj kar 170 m, in to v treh slojih, kar pomeni, da je bilo barvanje trikratno. V avgustu je na šoli potekalo še posebno delo – na matični šoli v Dobravljah in na podružnici Skrilje je po novem vzpostavljeno brezžično omrežje. Na ostalih podružnicah ga pričakujemo v naslednjem šolskem letu. Za to gre zasluga projektu SIO 2020, ki ga vodijo Arnes, Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport in se delno financira iz Evropskih socialnih skladov. Pred šolo v Dobravljah se nahaja nov montažni prostor. Gre za dodatni prostor za hlajenje in zamrzovanje živil. Tega je šola morala urediti zaradi vse večjega števila kosil, ki jih pripravlja za učence. Med večje investicije spada tudi menjava oken v drugem nadstropju na podružnici v Vipavskem Križu.

Na novo šolsko leto pa so se intenzivno pripravljali tudi učitelji. Ti so bili deležni več raznovrstnih izobraževanj, ki vključujejo novejša spoznanja znanosti o učenju. Organizirali smo jih, da bi bili v koraku s časom in bi naše učence pričakali z znanjem tako s področja učenja kot tudi s področja odnosov. Naše delo smo tako za novo šolsko leto obogatili s številnimi dejavnostmi, pri katerih bomo upoštevali ustaljeno dobro prakso ter vnašali novosti, povezane z aktualnimi dogodki in novim znanjem. Predvsem pa bomo še naprej vztrajali pri naših vsebinah, ki nam pomagajo uresničevati našo vizijo:

Izobraziti učenke in učence ter jih v sodelovanju s starši vzgojiti v odgovorne, strpne, spoštljive, poštene in čuteče osebnosti. S svojimi dejanji želimo pozitivno vplivati na življenje in delo v ožji in širši skupnosti.

Želimo, da bi iz našega dela čutili, kako resno se zavedamo, da vse, kar koli storimo, storimo za učence iz našega okolja, ki bodo nekoč steber in prihodnost naših krajev. Zato se moramo vsak dan vedno znova potruditi. Potruditi pa se morate tudi vi, dragi učenci, in prevzeti odgovornost za svoj del. Z dobrim sodelovanjem vas, dragi starši, pa bo naše delo zagotovo lažje in učinkovitejše.

Vsem skupaj želimo, da bi šolsko leto pričeli z novo energijo in številnimi pozitivnimi sklepi, ki jih boste postopoma tudi resno in dosledno uresničevali. In naj vam novo šolsko leto prinese tudi veliko srčnih trenutkov, ko boste čutili, da ste del šole, okolja in del nas vseh, ki vas neomajno podpiramo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

Navodila za prvi šolski dan

Pozdravljene učenke in učenci OŠ Dobravlje  

Konec počitnic in z njim začetek novega šolskega leta se hitro približuje. Za šolsko leto 2018/19 je koledar poskrbel, da bo šolski zvonec prvič zazvonil šele 3. septembra 2018. Želimo vam prijeten začetek novega šolskega leta in obilo lepih trenutkov ob ponovnem srečanju s sošolci in vašimi učitelji.

Šola Pričetek pouka   Šola Pričetek pouka
CŠ Dobravlje 7.30 PŠ Črniče 7.55
PŠ Vipavski Križ 7.45 PŠ Skrilje 8.00
PŠ Vrtovin 7.45

 

Izjema so učenci 1. razreda, ki jih bodo prvi šolski dan v šolo spremljali starši.

Na podružnicah jih pričakujemo ob 9.00.

 

Prevoz v šolo z avtobusi

Velika večina učencev vozačev boste za prevoz do šole uporabili šolske avtobuse podjetja Nomago. Uro jutranjega odhoda avtobusa iz vaše vasi najdete v spodnjih tabelah.

 

Ura odhoda avtobusa na matično šolo v Dobravlje:

Črniče  ob 6.50 Malovše ob 6.52 Gojače ob 6.53 Vrtovin ob 6.56 Kamnje ob 7.00
Potoče ob 7.03 Batuje ob 6.56 Selo ob 6.58 Potoče ob 7.00 Brje ob 7.08
Brje-Kodrovi ob 7.12 Stomaž ob7.04 Šmarje ob 6.55 Vrtovče ob 6.58 Cesta ob 6.59
Velike Žablje 7.08 Male Žablje ob 6.50 Kukovže ob 6.53 Vipavski Križ ob 6.56

 

Ura odhoda avtobusa na podružnično šolo v Črniče:

Batuje  ob 7.35 Selo ob 7.37 Gojače ob 7.40 Malovše ob 7.41

 

Ura odhoda avtobusa na podružnično šolo v Vipavski Križ:

Velike Žablje ob 7.15 Male Žablje ob 7.18 Kukovže ob 7.21 Cesta ob 7.28

 

Ura odhoda avtobusa na podružnično šolo v Skrilje:

Stomaž ob 7.40 Dobravlje ob 7.47

 

Prevoz v šolo s kombijema

Učenci, ki se boste v šolo vozili s šolskim kombijem in so vaši starši predhodno oddali prijavnico, najdete uro odhoda kombija v spodnjih tabelah.

 

Relacija RAVNE-ČRNIČE:

Križišče Tabor-Slejki ob 7.00 Hišna številka Ravne 13 ob 7.03

 

Relacija KAMNJE-SKRILJE:

Pri šoli v Kamnjah ob 7.20

 

Relacija POTOČE-KUKANJE-SKRILJE:

Pri Citroen servisu ob 7.35 Križišče pri Vodopivcu ob 7.37 Križišče Kamnje-Kukanje ob 7:45

 

Relacija DOBRAVLJE-PLAČE-VIPAVSKI KRIŽ:

Dobravlje Kozja Para ob 6.50 Križišče pri ogledalu ob 7.00 Dom krajanov Plače ob 7.03

 

Relacija BRJE-SKRILJE:

Pri ekološkem otoku v zaselku Kodrovi ob 7.20 Zaselek Pečenkovi hišna št. 17 b ob 7.20
Cinki pri Čehovinu ob 7.35 Avtobusna postaja zaselek Martini ob 7.40 Pri šoli ob 7.40

 

Prehrana

Malico boste prvi dan dobili vsi učenci, ki ste oddali prijavnico na šolsko prehrano. Glede kosila za prvi in drugi dan pa morate sporočiti razredniku pri razredni uri. Prosimo vas, da se  učenci s starši doma dogovorite, katere dneve v tednu boste na kosilu in to sporočite razredniku, ker morajo razredniki pripraviti tedenski seznam za šolsko kuhinjo. Na kosilo pa se prav tako lahko prijavite tudi v šolski kuhinji.

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano za vse učence, ki so predhodno oddali prijavnice. Za varstvo vozačev je poskrbljeno na matični šoli in na vseh podružnicah.

 

Urnik za prvi šolski dan na matični šoli Dobravlje

Prvi šolski dan bo pouk na matični šoli potekal po urniku:

 

 

Učenci petih razredov bodo ta dan preživeli s svojo razredničarko in razrednikom.

Z urnikom za naslednje dni bodo učenci seznanjeni pri razrednih urah ter preko e-Asistenta.

 

Učenci na matični šoli bodo že prvi dan prevzeli komplete učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada.  Na podružničnih šolah bodo učbenike razdelile razredničarke v prvem tednu pouka. V letošnjem letu nam je ministrstvo omogočilo nabavo nekaterih novih učbenikov. Zato vas še posebej lepo prosimo, da skupaj z otrokom vse učbenike iz prejetega kompleta opremite s podatki (ime, priimek in razred) in jih zaščitite tako, da bodo na koncu šolskega leta ohranjeni za naslednjo generacijo učencev.

Vsem učenkam in učencem in prav tako njihovim staršem želimo uspešno novo šolsko leto.

 

                                                                                                  Kolektiv OŠ Dobravlje

Učbeniški sklad za šolsko leto 2018/19

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada.

Izposoja učbenikov je za vse učence od 2. do 9. razreda brezplačna.

Izposoja delovnih zvezkov je za učence 1. razreda brezplačna.

Stroške šoli povrne Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2018/19

 I. triada  II. triada III. triada
1. razred 4. razred  7. razred
2. razred 5. razred 8. razred
3. razred 6. razred 9. razred

Sezami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2017/18

Stran 4 od 39« Prva...23456...102030...Zadnja »