Učitelj-ica Razred/Predmet Pogovorne ure Prostor / učilnica
Ana Čelik Čibej 5. a torek, 10.15-11.00 5.a – pritličje
Danica Krapež 6. a/TJA torek  9.25 – 10.10 TJA1 – 3. nadstropje
Polona Krkoč 6. b/ZGO ponedeljek, 10.15-11.00 (po najavi)
 ZGO – 1. nadstropje
Polona Puc 7. a/SLJ sreda, 8.20-9.05 SLJ1 – 2. nadstropje
Martina Černigoj 7. b/MAT petek, 9.25-10.10 MAT2 – 1. nadstropje
Bogdan Bone 8. a/NAR/KEM/POK  sreda, 9.25-10.10 KEM – 1. nadstropje
Damijana Čermelj 8. b/MAT/LOG  sreda, 9.25-10.10 MAT1 – 1. nadstropje
Irena Pelicon 9. a/ŠPO/SDP/LPL četrtek, 8.20-9.05 KAB ŠPO – telovadnica
Tamara Šuligoj 9. b/BIO/NAR/GOS  torek, 8.20-9.05 BIO – 1. nadstropje
Ksenija Trebovc SLJ ponedeljek, 10.15 – 11.00
SLJ2 – 2. nadstropje
Katja Bone TJA/IN  sreda, 11.05-11.50 TJA2 – 3. nadstropje
Tjaž Oven ŠPO/ŠSP/ŠZZ/IŠP po dogovoru
KAB ŠPO – telovadnica
Tina Skrt
TIT ponedeljek 8.20-9.05 GOS – 1. nadstropje
Helena Brataševec  SLJ  po dogovoru MAT/SLJ3 – 2. nadstropje
Sonja Makuc  LUM po dogovoru
 LUM – 3. nadstropje
Franc Leben GUM petek, 11.05-11.50
 GUM – 3. nadstropje
Marija Kovač GEO/DKE po dogovoru  GEO – 1. nadstropje
Helena Ferjančič MAT/UBE/NRA sreda, 8.20 – 9.05 (po najavi)
MAT/SLJ3 – 2. nadstropje
Stanko Čufer FIZ/TIT/ERZ (po najavi)  FIZ – 2. nadstropje
Vanesa Gregorič IIT/N1I/ŠI sreda, 11.55-12.40 (po najavi)  zbornica – pritličje
Dean Kovšca ŠPO/ŠZZ po dogovoru KAB ŠPO – telovadnica
Peter Valič ROM po dogovoru  RAČ – 1. nadstropje

 

SKUPNE POGOVORNE URE

Na podružničnih šolah bodo praviloma drugi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00,

na matični šoli pa drugi torek v mesecu od 17.00 do 18.00.

 

Podružnične

šole

9. 10.

2017

13. 11. *

2017

11. 12.

2017

8. 1.

2018

12. 2.

2018

12. 3.

2018

9. 4.

2018

7. 5.*

2018

Matična šola

10. 10.

2017

14. 11.

2017

12. 12.

2017

9. 1.

2018

13. 2.

2018

13. 3.

2018

10. 4.

2018

8. 5.

2018

*posebnosti zaradi koledarja