Sladka nagrada v čitalnici šolske knjižnice.

Učenka, ki je bila nagrajena dvakrat, je prejela še knjigo pesnice Saše Vegri Naročje kamenčkov.