Svet staršev

 Člani sveta staršev v šolskem letu 2019/20

DOBRAVLJE

Tjaša Bratina – 5. a

Anja Jamšek Furlan- 5. b

Erika Pirjevec – 6. a

Ksenija Volk – 6. b

Aleksander Šuligoj – 6.c

Andrejka Bizjak – 7. a

Alenka Vodopivec – 7. b

Barbara Štravs – 8. a

Monika Brecelj Zakrajšek- 8. b

Simon Makovec Kržišnik – 9. a

Marko Jerkič – 9. b

ČRNIČE

Ana Martinjak Ratej – 1. r

Tomaž Pirh – 2. r

Irina Jež Ulaga – 3. r

Nataša Batič – 4. r

Nela Remec – 5. r

SKRILJE

Uroš Medvešček – 1. r

Barbara Skok Makovec – 2. r

Simona Završnik Vrčon – 3. r

Valentina Fegic Birsa – 4. r

VIPAVSKI KRIŽ


Marjan Krašna – 1. r

Jana Furlan– 2. r

Tjaša Šapla Troha –3. r

Dominik Pizzoni – 4. r

VRTOVIN
Urška Pirjevec –1. – 2. r

Dolores Cingerle Lozar –  3. – 4. r

 Poslovnik sveta staršev

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Zapisniki sej za

šolsko leto 2019/20:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2016/17:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev