Svet staršev

 Člani sveta staršev v šolskem letu 2017/2018

DOBRAVLJE

Nataša Sever – 5. a

Egon Stopar – 6. a

Mateja Ronkalj – 6. b

Simon Makovec Kržišnik – 7. a

Eljan Klančič- 7. b

Aljoša Šinigoj – 8. a

Verena Maiti- 8. b

Vlasta Likar – 9. a

Suzana Batagelj – 9. b

ČRNIČE

Dunja Stanič Lisjak – 1. r

Tanja Obreza – 2. r

Petra Bavčar – 3. r

Đuljano Jukić – 4. r

Borut Pečenko – 5. r

SKRILJE

Simona Završnik Vrčon – 1. r

Valentina Fegic Birsa – 2. r

Dragana Keber – 3. r

Uroš Medvešček – 4. r

VIPAVSKI KRIŽ


Tjaša Šapla Troha – 1. r

Mojca Vrčon Mihelj – 2. r

Božana Kuruzović –3. r

Anita Troha Ferjančič – 4. r

VRTOVIN
Alenka Vodopivec –1. – 2. r

Aleksander Šuligoj –  3. – 4. r

 Poslovnik sveta staršev

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Zapisniki sej za

šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2016/17:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2015/16:

zapisnik 1. seje 2015-16

Zapisnik 2. seje 2015-16

zapisnik 3. seje 2015-16

Zapisniki sej za

šolsko leto 2014/15:

zapisnik 1. seje 2014-15

zapisnik 2. seje 2014-15

 

 

 

 i

 

 

 

 

Zapisniki sej za

šolsko leto 2009/10:

  Zapisnik 1. seje

  Zapisnik 2. seje

 Zapisnik 3. seje 

Zapisnik 4. seje

  Zapisnik 5. seje

Zapisniki sej za

šolsko leto 2011/12:

   zapisnik 1. seje               

   Zapisnik 2. seje

 

  

 

 

 

 

 

Zapisniki sej za

šolsko leto 2010/11:

  Zapisnik 1. seje

  Zapisnik 2. seje

 

 

 

 

 

Zapisniki sej za

šolsko leto 2012/13:

zapisnik 1. seje

zapisnik 2. seje

zapisnik 3. seje 

 

Zapisniki sej za

šolsko leto 2013/14:

  zapisnik 1. seje

  zapisnik 2. seje

  zapisnik 3. seje

  zapisnik 4. seje