Ukinitev samotestiranja v šolah

Spoštovani.

1. Obveščamo vas o pomembnih novostih, ki jih prinaša novi odlok vlade (Uradni list RS 22/22). Vse navedene spremembe pričnejo veljati v ponedeljek, 21. 2. 2022.

  • Na področju vzgoje in izobraževanja ni več potrebno ugotavljati izpolnjevanje pogoja PCT.
  • Ukinja se samotestiranje v šolah, tako za učence kot tudi za zaposlene.

Še vedno pa je potrebno:

  • Izvajati higienske ukrepe (ob vstopu v šolo si je potrebno razkužiti roke, prostore prezračevati in ustrezno razkuževati).
  • Vzdrževati varnostno razdaljo med osebami.
  • Uporabljati zaščitno masko tipa II, IIR FFP21 ali FFP3.

Zaščitna maska:

  • Obvezno jo je nositi v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
  • Učenci in zaposleni jo nosijo pri pouku in drugih dejavnostih znotraj šolskega prostora.
  • Učenci in zaposlenu jo nosijo tudi na zunanjih površinah, če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 m.
  • V primeru odklonitve, se učenec zadržuje na razdalji 1,5 m od ostalih oseb.
  • Maske ni potrebno nositi pri pouku športa.

2. Od 19. 2. 2022 se osebe, ki so imele visokorizični stik z okuženo osebo z boleznijo Covid-19 ne napoti več v karanteno. Osebam, ki so bile napotene v karanteno do vključno 18. 2. 2022, se karantena ne prekine in velja do izteka, ne glede na spremembo odloka.

Več o ukrepih si lahko preberete v priloženi okrožnici MIZŠ.

OKROŽNICA MIZŠ

Pouk na daljavo in karantena za 8. a

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 9.do 10. februarja 2022  zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo za vse učence oddelka 8 a.

Vsa dodatna obvestila so bila staršem že posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 6. 2. 2022                                                             Mirjam Kalin,

                                                                                               ravnateljica

Vpis v 1. razred

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da bo vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2022/23 na Osnovni šoli Dobravlje potekal od srede, 9. 2. 2022, do petka, 11. 2. 2022. Potekal bo na matični osnovni šoli po vnaprej določenem časovnem razporedu. Podrobnejša navodila boste starši prejeli po pošti.

Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Za vstop v šolo je potrebno predložiti potrdilo o izpolnjevanju PCT pogoja s QR kodo. Kot šola smo dolžni to pred vstopom v šolski prostor preveriti.

Dostopnost