Dejavnosti in projekti

Dejavnosti za spodbujanje pozitivnega odnosa do knjig:

Za učence prve triade je pripravila knjižničarka skupaj z učiteljicami srečanja z naslovom: S pravljično besedo pripravimo pot praznikom

Projekt Rastem s knjigo

Knjižnično-muzejski Mega kviz

Slovenski knjižni sejem

Naša mala knjižnica

Zadnja pravljica za naše devetošolce

Priprava tematskih razstav:

Razstava Poezij Franceta Prešerna in knjig o njegovem življenju

Kaj smo brali med počitnicami 2019?

Razstava Petra Nosa

23. april – svetovni dan knjige

2. april – Mednarodni dan knjig za otroke

21. marec – Svetovni dan poezije 2019

Kultura je …

Predstavitev šolske knjižnice Osnovne šole Dobravlje na strokovnem posvetu ZBDS

Branje med počitnicami 2018

Razstava pred knjižnico Poezije pri KIZ-u v 4.k

Razstava Martin Krpan

Katere knjige smo brali poleti?

Razstava v šolski knjižnici o knjigi Lojza iz vesolja

 Fotografski vtisi z različnih razstav

Gledališka igra:

Mojca Pokrajculja

Leta 2017 Mali princ, vabilo na predstavo,  premiera v Dobravljah in ponovitev v Vipavskem Križu

Uganka meseca

Filmska vzgoja: 2. mednarodna konferenca o filmu in Kulturni bazar

Dostopnost