UČITELJ 

RAZREDNIK 

DAN in ČAS DOPOLDANSKIH POGOVORNIH UR 

od do 

Čelik Čibej Ana  5. a  sreda, 10.20 – 11.05
Volk Pavel  5. b   
Jana Ušaj 6. a   
Danica Krapež 6. b  
Brataševec Helena  6. c  
Polona Krkoč 7. a  torek, 10.20 – 11.05
Pelicon Irena  7. b   
Černigoj Martina  7.c  
Bone Katja  8. a   
Puc Polona  8. b   
Čermelj Damijana  8. c   
Šuligoj Tamara  9. a   
Bone Bogdan  9. b   
Tina Skrt Kodelja 9. c  
Oven Tjaž     
Trebovc Nina /  
Maja Kodela /   
Ferjančič Helena  /  sreda, 11.10 – 11.55
Ruter Luka  /   
Čufer Stanko  /   
Makuc Sonja  /   
Leben Franc  /   
Kovšca Dean  /  Po dogovoru
Mateja Pahor /   
Mojca Pregelj /   
Valič Peter  /   po dogovoru

 

 
Dostopnost