UČITELJRAZREDNIKPROSTORVHOD V ŠOLONAHAJALIŠČE UČILNICEPOUČUJE
Čelik Čibej Ana 5. a Uč. MA2 ZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE SLJ, MAT, LUM, GUM, NIT in DRU v 5.a 
Volk Pavel 5. b Uč. 5. b GLAVNI J DEL ŠOLE-1. NADSTROPJESLJ, MAT, LUM, GUM, NIT, DRU in PB v 5.b 
Bone Katja 7. a Uč. 7. a GLAVNI J DEL ŠOLE-PRITLIČJE TJA  7.a, 7.b, 7.c; TJA 8.ab/2, 8.b/3b/3 in IP NEM  
Puc Polona 7. b Uč. SL1 ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE SLJ 7.b, 7.c; SLJ 8.b/3, 8.c in SLJ 9.a/1 
Čermelj Damijana 7. c Uč. MA1 ZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE MAT 6.b; MAT 7.b, 7.c in MAT 8.a/1 in 8.ab/2 
Šuligoj Tamara 8. a Uč. SL2 ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE NAR 6.b, 6.c; BIO 8.a, 8.b, 8.c; BIO 9.a, 9.b; GOS 6.a, 6.b, 6.c in IP SPH 
Bone Bogdan 8. b Uč. MA/SL3 ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE NAR 6.a; NAR 7.a, 7.b, 7.c; KEM 8.a, 8.b, 8.c; KEM 9.a, 9.b; IP POK in IP ČEB 
Krapež Danica8. cUč 8. cZGORNJIS DEL ŠOLE-PRITLIČJETJA 6.c; TJA 8.a/1 in TJA 9.a/1, 9.a/2, 9.b/3 
Oven Tjaž 9. a Uč. AN2 ZGORNJIS DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE ŠPO 5.b; ŠPO 6.a, 6.c; ŠPO 7.a, 7.b, 7.c; ŠPO 8.b; ŠPO 9.a, 9.b in IP IŠP 
Brataševec Helena 9. b Uč. AN1 ZGORNJIS DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE SLJ 6.a; SLJ 7.a in SLJ 9.b/3, 9.b/4 
Pelicon Irena 6. bUč. BIOJUŽNIJ DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE ŠPO 5.a; ŠPO 6.a, 6.b, 6.c; ŠPO 7.a, 7.b; ŠPO 9.a; IP LPL in IP SDP 
Krkoč Polona 6. a Uč. ZGO JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE ZGO 6.a, 6.b, 6.c; ZGO 7.a, 7.b, 7.c; ZGO 8.a, 8.b, 8.c; ZGO 9.a, 9.b in DKE 8.a, 8.c 
Trebovc Nina Kab. SLJ ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE SLJ 6.b, 6.c; SLJ 8.a/1, 8.ab/2 in SLJ 9.a/2 
Čušin Mojca Sejna soba ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE TJA 5.a, 5.b; TJA 6.a, 6.b; TJA 9.b/4 in TJA 4.k 
Černigoj Martina 6.cUč. KE JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE MAT 6.a, 6.c; MAT 7.a in MAT 9.a/1, 9.a/2 
Ferjančič Helena Uč. RAČ JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE MAT 9.b/3, 9.b/4 in NIP RAČ 
Luka RuterUč. 5.b GLAVNIJ DEL ŠOLE- 
PRITLIČJE
GEO 6.a, 6.b, 6.c; GEO 7.a, 7.b, 7.c; GEO 8.a, 8.b, 8.c; GEO 9.a, 9.b; DKE 7.a, 7.b, 7.c in DKE 8.b 
Čufer Stanko Uč. FI ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE FIZ 8.a, 8.b, 8.c; FIZ 9.a, 9.b; TIT 6.a/1, 6.b/1, 6.c/1; TIT 7.a/1, 7.b/1, 7.c/1; TIT 8.a/1, 8.b/1; IP OGL; IP SLZ in IP ELE 
Bolko Matija/Uč. TITZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE MAT 8.b/3, 8.c; TIT 6.a/2, 6.b/2, 6.c/2, 7.a/2, 7,b/2, 7.c/2; TIT 8.a/2, 8.b/2, 8.c in NIP TEH 
Makuc Sonja Uč. LUM ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE LUM 5.č; LUM 6.a, 6.b, 6.c; LUM 7.a, 7.b, 7,c; LUM 8.a, 8.b, 8.c; LUM 9.a, 9.b; IP LS1 in LS2 
Leben Franc Uč. GUM ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE GUM 6.a, 6.b, 6.c; GUM 7.a, 7.b, 7.c; GUM 8.a, 8.b, 8.c; GUM 9.a, 9.b; GUM 4.s in GUM 5.č 
Kovšca Dean Kab. ŠPO V DVORANO POLEG DVORANE ŠPO 6.b; ŠPO 7.c; ŠPO 8.b, ŠPO 9.b in IP ŠZZ 
Ušaj Jana  Kab. TJA ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJEPB Dobravlje; ŠPO 8.a, 8.c in IP ŠSP 
Furlan Leja Uč. GOS ZGORNJI S DEL ŠOLE-  PRITLIČJE NIP ITAL in IP ITAL 
Valič Peter Kab. RAČ JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE IP MME 
Pahor Mateja/Kab. BI-KEJUŽNIJ DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJEIP ŠPA
Dostopnost