Skoči na glavno vsebino

NPZ 2024

V mesecu maju na osnovnih šolah poteka nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence šestih in devetih razredov. Nacionalni preizkusi znanja so za učence obvezni.

Datumi NPZ:

7. maj 2024: slovenščina (6. in 9. razred)

9. maj 2024: matematika (6. in 9. razred)

13. maj 2023: angleščina (6. razred in 9. razred)

SPREMEMBE od šol. leta 2024/25 naprej:

 • Od  šol. leta 2024/25 so NPZ za učence 3., 6. in 9. razreda obvezni.
 • Od šolskega leta 2024/25 naprej se dosežki učencev v 9. razredu pri nacionalnem preverjanju znanja lahko uporabijo kot eno od meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednješolskega izobraževanja.

VPOGLEDI: učenci in njihovi starši dostopajo do ovrednotenih preizkusov z učenčevo EMŠO in dodeljeno šifro, ki so jo učenci prejeli pri opravljanju prvega predmeta na NPZ v tekočem šolskem letu.

Starši se lahko dogovorijo z učitelji, ki poučujejo predmet, tudi za vpogled na šoli tako, da se predhodno najavijo po e-pošti.

 Učenci 9. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 8. ure 3. junija do 22. ure 5. junija 2024, učenci 6. razreda pa od 7. do 11. junija 2024 ob istih urah. Aplikacija bo med poizvedbami in pripravo dodatnih informacij za učence zaprta.

VPOGLEDI  – 9. RAZRED

 • 3. 6. 2024 → vpogledi na šoli za učence, starši po dogovoru
 • 4. 6. 2024 → na šoli za učence in za starše po dogovoru
 • 5. 6. 2024 → na šoli za učence in za starše po dogovoru
 • 6. 6. 2024 → (do 12. ure)
 • 11. 6. 2024 → Ric posreduje šolam spremembe dosežkov učencev 9. razreda po poizvedbah, objava osnovnih analiz dosežkov v programu ORKA,
 • 11. 6. 2024 → Ric omogoči učencem dostop do ovrednotenih poizkusov po poizvedbah na spletni strani http:/npz.ric.si in dodatne informacije na spletni strani za učence in starše https://eric.ric.si
 • 14. 6. 2024 → razdelitev obvestil o dosežkih učencem
 • 19. 6. 2024 → zadnji rok za ugovor na dosežke pri NPZ
 • 19. 6. 2024 → zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši zahtevajo učenčev preizkus znanja iz preteklega šolskega leta.

VPOGLEDI – 6. RAZRED

 • 7. 6. 2024 → na šoli za učence, starši po dogovoru
 • 10. 6. 2024 →  na šoli za učence in za starše po dogovoru
 • 11. 6. 2024 → na šoli za učence in za starše po dogovoru
 • 12. 6. 2024 → (do 12. ure)
 • 19. 6. 2024 → Ric posreduje šolam spremembe dosežkov po poizvedbah, objava osnovnih analiz dosežkov
 • 19. 6. 2024 → Ric omogoči učencem dostop do ovrednotenih poizkusov po poizvedbah na spletni strani http:/npz.ric.si in dodatne informacije na spletni strani za učence in starše https://eric.ric.si
 • 19. 6. 2024 → zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši zahtevajo učenčev preizkus znanja iz preteklega šolskega leta.
 • 24. 6. 2024 → razdelitev obvestil o dosežkih učencem
 • 27. 6. 2024 → zadnji rok za ugovor na dosežke pri NPZ

Učencem želimo veliko uspeha pri reševanju nalog.

Dobravlje, 22. 4. 2024

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost