Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

 Člani sveta staršev v šolskem letu 2022/23

DOBRAVLJE

Melita Košir – 5. a

Barbara Skok Makovec- 5. b

Boštjan Čebron – 6. a

Matej Gregorc – 6. b

Simona Završnik Vrčon – 6.c

Dean Lozar – 7. a

Petra Praček – 7. b

Nataša Peloz – 7.c

Tjaša Bratina – 8. a

Miha Kapelj- 8. b

Matej Zorzut – 8.c

Tjaša Rosa Malik – 9. a

Valentina Fegic Birsa – 9. b

Aleksander Šuligoj – 9. c

ČRNIČE

Barbara Kuštrin – 1. r

Špela Koron – 2. r

Elena Verč – 3. r

Vida Jug – 4. r

Metka Samec – 5. r

SKRILJE

Katja Bajec Mihelj – 1. r

Janja Ferjančič Vrčon – 2. r

Tibor Doles – 3. r

Uroš Medvešček – 4. r

VIPAVSKI KRIŽ

Valentina Valenčič Mihelj – 1. r

Anja Masten – 2. r

Brigita Jejčič –3. r

Martina Bratina – 4. r

VRTOVIN
Nataša Rupnik –1. – 2. r

Matija Brecelj –  3. – 4. r

 Poslovnik sveta staršev

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Zapisniki sej za

šolsko leto 2022/23:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2021/22:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisnik 4. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2020/21:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2019/20:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Dostopnost