Svet staršev

 Člani sveta staršev v šolskem letu 2021/22

DOBRAVLJE

Janja Kapelj – 5. a

Simona Završnik Vrčon- 5. b

Urška Pirjevec – 6. a

Petra Praček – 6. b

Tanja Črv Kompara – 6.c

Tjaša Bratina – 7. a

Melita Košir – 7. b

Nela Remec – 7.c

Aldijana Avdibašić – 8. a

Andreja Bovcon- 8. b

Aleksander Šuligoj – 8.c

Andrejka Bizjak – 9. a

Alenka Vodopivec – 9. b

ČRNIČE

Špela Koron – 1. r

Mateja Metlika – 2. r

Vida Jug – 3. r

Metka Samec – 4. r

Tjaša Rosa Malik – 5. r

SKRILJE

Valentina Fegic Birsa – 1. r

Maja Doles – 2. r

Uroš Medvešček – 3. r

Barbara Skok Makovec – 4. r

VIPAVSKI KRIŽ

Anja Masten – 1. r

Brigita jejčič – 2. r

Marjan Krašna –3. r

Boštjan Kravos – 4. r

VRTOVIN
Matija Brecelj –1. – 2. r

Matej Zorzut –  3. – 4. r

 Poslovnik sveta staršev

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Zapisniki sej za

šolsko leto 2021/22:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisnik 4. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2020/21:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2019/20:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Dostopnost