Program dela poklicne orientacije

 

SEPTEMBER

-udeležba na dogodku InCastra – Dnevu ajdovske industrije in podjetništva

– reševanje spletnega vprašalnika Kam in kako

 

OKTOBER

– seznanjanje učencev s poklici, pogoji šolanja,… (poteka celo šolsko leto)

– udeležba na Zaposlitvenem bazarju – predstavitvi šol v naši regiji

– izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti

– začetni razgovori s posamezniki o izbiri poklica

 

NOVEMBER

– razgovori s posamezniki o izbiri poklica

 

DECEMBER

– dnevi odprtih vrat na srednjih šolah v naši regiji (namenjeni so staršem, lahko pa pridejo tudi učenci)

– sestanek komisije za poklicno usmerjanje

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

 

JANUAR

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

– roditeljski sestanek

 

FEBRUAR

– objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletu (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

– informativna dneva v srednjih šolah (9. in 10. 2. 2018)

– prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti

 

MAREC

– opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti

– prijavljanje učencev na izbrano srednjo šolo

 

APRIL

– objava številčnega stanja prijav na internetu

– svetovanje učencem, ki imajo manjše možnosti za sprejem na šole z omejitvijo vpisa

– možnost prenosa prijav

 

MAJ

– nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli iz matematike (7. 5. 2018), slovenščine (4. 5. 2018) in angleščine (7. 5. 2018),

– obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa

 

JUNIJ

 

– učenci nesejo dokumente na srednje šole, ki nimajo omejitve ter se vpišejo

– srednje šole z omejitvijo vpisa izberejo najboljše kandidate in to objavijo na oglasnih deskah šol

– učenci, ki so sprejeti na šolo z omejitvijo vpisa, se vpišejo, ostali gredo v nadaljnji postopek izbire (2. krog, ki se zaključi v začetku julija)

 

Pomembne informacije:

V primeru omejitev vpisa v srednješolske programe se izberejo kandidati na podlagi razvrstitve z uporabo točk:

– upoštevajo se zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko dobi največ 175 točk.

V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.