SPLOŠNE INFORMACIJE  O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH
PREDSTAVITVE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

ITALIJANŠČINA

RAČUNALNIŠTVO

TEHNIKA