Ogled filma Deček in svet

Za vse učence Osnovne šole Dobravlje je bil torek, 16. 10. 2018, poseben dan.  Že peto leto zapovrstjo smo ta kulturni dan povsem posvetili spoznavanju filma. Dogodek je potekal v sklopu  skupnega projekta Dnevi filma za mlade, ki ga pod pokroviteljstvom Zveze kulturnih društev Ajdovščina in Občine Ajdovščina izvajajo osnovne šole v občini Ajdovščina in Vipava, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina in Otroški vrtec Ajdovščina. V času od 8. 10. do 18. 10. 2018 so si izbrane filme ogledali vsi učenci in dijaki navedenih šol, ter skupine otrok iz vrtca.

Najprej so si v Dvorani prve slovenske vlade ogledali film Deček in svet učenci od 5. do 9. razreda. Nato so prišli na račun učenci iz naših podružničnih šol z ogledom filma Sova in miška.

Po ogledu filmov so v razredih na šoli potekali pogovori o filmu ter razne ustvarjalne dejavnosti.

Nekaj utrinkov iz tega posebnega dne si lahko ogledate na spodnjih fotografijah, ki so na razstavi v šolski avli. Tu pa si lahko ogledate tudi nekaj starejših projektorjev za predvajanje slik in filmov, ki so jih na šoli uporabljale starejše generacije.

Animirani film Deček in svet je izjemno likovno bogat,  polega tega pa odpira številne teme, o katerih bodo učenci razmišljali še v tednu po ogledu filma pri številnih predmetih (spoznavanje Brazilije – geografija, pridelava bombaža – biologija in gospodinjstvo, pisanje rap poezije – slovenščina,  pisanje razglednic – angleščina, izdelava animacij – tehnika in likovna umetnost, onesnaženje – fizika, preseljevanje narodov – zgodovina. Učenci 6. razredov pa bodo obiskali tudi podjetje Tekstina v Ajdovščini.

V okviru projekta učenci spoznavajo vrhunske art filme, ki jih sicer nimajo priložnost videti.  Filmi se odlikujejo po pestrosti avtorskih pristopov in vsebin, ki jih obravnavajo. Na ta način si učenci urijo in, kot pravi starosta filmske vzgoje v Sloveniji, Mirjana Borčič,»odstirajo pogled«. Poleg umetniškega doživetja, ki  pozitivno vpliva na izoblikovanje osebnosti, pa šole navajajo učence tudi na kritično mišljenje.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

 

Extempore, likovno ustvarjanje na prostem

Učenke izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE so se v preteklih dneh udeležile ekstempore, to pomeni, da so likovno ustvarjale na prostem. Takšno delo se po navadi zaključi še isti dan z razstavo.

 Utrinek z delavnice

V Kopru je bil mednaroden ekstempore z naslovom (Ne)odvisnost od medijev, na njem je sodelovalo več osnovnih in srednjih šol ter umetniških gimnazij. Izbrali so tudi najboljša dela, med katerimi je naša učenka Anisa Vodopivec dosegla 5. mesto. Čestitamo, prav tako tudi ostalima dvema, saj so vse tri učenke na izviren način prikazale svoje videnje na omenjeno temo. Več o dogodku na povezavi:

https://www.gimnazija-koper.si/1648 in

https://www.gimnazija-koper.si/sites/default/files/9.%20ekstempore.jpg

Eden izmed ekstempore se je odvijal na OŠ Šempas, ki se je končal z razstavo v njihovi avli. Sofija, Denise in Agnes so pokazale izjemno delo, s svojimi risbami v tehniki oglje/kreda. Zavzeto delo učenk si lahko ogledate v galeriji slik.

Zadnji ekstempore je potekal na ulicah Pirana, kjer so nastajala dela z navdihom morja. Zaključek bo v prihodnjih dneh z razstavo del v Mercator Centru v Ajdovščini. Točen datum še ni znan.

Z zadovoljstvom ugotavljam, da je čas posvečen umetnosti, dobro izkoriščen čas. In ko vstopimo v ta čas, se ta ustavi …

likovna pedagoginja Sonja Makuc

 

Tekmovanje iz logike 2018/19

V četrtek, 27. septembra 2018, je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovali so učenci od 2. do 9. razreda. Dobitnike bronastih priznanj si lahko ogledate v tabeli. Najboljši učenci iz 7., 8. in  9. razreda se bodo v soboto, 20. oktobra, udeležili državnega tekmovanja na osnovni šoli Dušana Muniha, Most na Soči.

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ:

Pia Marija Mrmolja

Erika Košir

Ajda Korečič Filip Pišot Lara Furlan Luka Šinigoj Hana Mamić Lara Lozar Mihaela Maiti
Klemen Babnik Urh Birsa Hana Kompara Gal Nemeček Anamarija Mužina Ana Verč Veronika Furlan Ema Rodman
 Ivana Capuder Tobija Bitežnik Urban Brecelj Job Birsa Neža Štor Ema Gregorčič
 Veronika Šatej Vid Cigoj David Babnik Lan Mrevlje  Maša Kržič
 Žana Jež Ulaga Gaja Stanič Urška Brataševec Julija Pirjevec
 Gala Martina Malik Izak Pirjevec Karolina Šatej Maks Malik
 Šarlin Rijavec Ana Lapanja Šantal Rijavec  Lina Štolfa
 Filipa Mužina Valentin Rodman  Luka Ipavec  Ela Mermolja
 Matic Kerševan Filip Artico Arne Oven  Matej Bratož
 Anže Brataševec Maša Jerič  Matija Bovcon
 Mija Marjanovič Jan Brataševec  Kristina Lozar
Benedikt Bole
Lovro Bavčar
Simon Bratož
Izak Kosič Štor
Rene Praček
Karin Pizzoni
Lija Krapež
Jakob Praček
Viktorija Bizjak
Pavlina Černigoj
Mia Rener
Žiga Lozar
2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred

Tekmovanje iz logike 2017/18

28. septembra 2017, je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovali so učenci od 3. do 9. razreda. Dobitnike bronastih priznanj si lahko ogledate v tabeli. Najboljša učenka iz 7., najboljši iz 8. in  9. razreda so se v soboto, 21. oktobra, udeležili državnega tekmovanja na osnovni šoli Ivana Robba v Šempetru.

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ:

Karolina Šatej Lina Štolfa Anamarija Mužina Neža Štor Neža Bratina Mihaela Maiti Ema Slokar
Lea Krojs Eva Pahor Ema Kočevar Jana Ličen Katarina Makovec
 Miha Valič Ela Mermolja Alma Fučka Matija Maiti
David Babnik Maks Malik
Veronika Karidi Lan Mrevlje
Urška Brataševec Gal Nemeček
Miha Marjanovič Terezija Bole
Aljaž Resnik
Zarja Čermelj
Jakob Kralj
Benjamin Prinčič
Mihaela Petrovčič
3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Sara Kerševan Matija Bovcon Lea Podgornik Ana Verč Lara Lozar Miha Kočevar Jure Šinigoj

 

Tekmovanje iz logike 2016/17

29. septembra 2016, je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovali so učenci od 2. do 9. razreda. Dobitnike bronastih priznanj si lahko ogledate v tabeli. Najboljša učenca iz 7., prvouvrščena iz 8. in najboljša učenka iz 9. razreda so se v soboto, 22. oktobra, udeležili državnega tekmovanja na osnovni šoli Danila Lokarja v Ajdovščini.

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ:

David Babnik  Maks Malik Andrej Brataševec  Hana Mamić  Ema Gregorčič  Mihaela Maiti Maja Likar
Veronika Lorenzutti  Enej Kante  Blaž Bratina  Tilen Štravs  Matiaj Mrevlje  Monika Medvešček  Nik Gregorčič
Filip Pišot  Klara Mahkovec Tine Kalin  Maša Kržič  Maša Marc
Miha Valič  Lan Mrevlje  Lea Podgornik  Ana Verč  Meta Vidmar
Joan Tibor Gitierrez Kodrič Job Birsa  David Košir  Meta Kržič
Eva Pavlina Lisjak  Žiga Žerovec  Lana Pejakić  Nika Verč
Sara Kerševan  Blaž Medvešček  Tine Novak  Katarina Makovec
Karolina Šatej  Mark Remec

Jakob Kralj

 

Lara Furlan
Melisa Mrevlje
2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Zarja Čermelj Matija Bovcon Ema Kočevar Manca Rupnik  Lara Lozar Miha Kočevar  Lara Deotto Bat Metka Mikuž

Tekmovanje iz logike 2015/16

V četrtek, 24. septembra 2015, je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovali so učenci od 2. do 9. razreda. Veliko učencev je osvojilo bronasto priznanje, najboljše štiri iz 7., prvouvrščena iz 8. in najboljši iz 9. razreda so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo v soboto 17. oktobra v Novi Gorici.

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ:

2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
 Martin Cigoj  Luka Lipovž  Hana Mamić  Lara Lozar Monika Medvešček  Teja Sever Žana Žgavc  Anej Tomažič
 Lara Furlan  Tine Novak  Meta Vodopivec  Veronika Furlan  Mihaela Maiti  Lara Deotto Bat  Tilen Curk  Andreja Peršič
 Enej Kante  Tine Kalin  Sofija Kralj  Ema Gregorčič  Ema Rodman  Maja Likar  Ana Medvešček  Sara Štravs
 Adam Batagelj  Leja Slokar  Tilen Štravs  Gašper Samec  Alma Fučka  Nika Verč
 Maja Marc  Samuel Leban  Loris Trošt  Mija Ličen  Lara Likar
 Ela Mermolja  Ana Verč  Tinkara Stres  Ema Slokar
 Klara Mahkovec  Neža Štor  Rok Bratina  Nika Paljk
 Job Birsa  Ana Vidmar
Matej Bratož Maša Kržič
Blaž Medvešček
Matija Bovcon
Dajana Furlan
Lan Mrevlje

Tekmovanje iz logike 2014/15

V četrtek, 25. septembra 2014, je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovali so učenci od 1. do 9. razreda. Veliko učencev je osvojilo bronasto priznanje, najbojši iz 7., 8. in 9. razreda so se uvrstili na državno tekmovanje, v soboto 18. oktobra v Tolminu.

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ:

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Enej Kante

Anamarija Mužina

Ema Kočevar

Aljaž Kerševan

Lea Vodopivec

Leja Slokar

Vid Faganel

Jan Petre

Robi Batagelj

Hana Mamić
Nejc Čuk
Manca Rupnik
Neža Štor
Tonja Čibej
Tilen Štravs
Maša Kržič
Lea Vodopivec
Veronika Furlan
Gregor Kodermac
Anej Remec
Ema Gregorčič
Jakob Peršolja
Lara Lozar
Doroteja Makovec
Monika Medvešček
Jana Ličen
Alma Fučka
Gaja Brataševec
Nuša Rupnik
Ema Rodman
Manuel Alberto Montes
Mija Ličen
Miha Kočevar
Sara Valič
Julija Lorenzutti
Mihaela Maiti
Nika Šinigoj
Nika Paljk
Lara Deotto Bat
Meta Vidmar
Matija Maiti
Nik Gregorič
Jure Šinigoj
Samo Vetrih
Maja Likar
Nika Verč
Meta Kržič
Nejc Petre
Eva Podgornik
Žana Žgavc
Kristina Novak
Matija Kočevar
Ana Medvešček
Lara Mrevlje
Zala Bratina
Ana Golob Pirjevec
Denis Lozar
Žiga Trošt
Sara Štravs
David Štor
Anej Tomažič
Andreja Peršič
Samo Fučka
Gaja Cotič
Špela Blagonja
Jan Valič
Manca Komac
Žan Luka Nusdorfer
Mirjam Bovcon
Karin Abramič
Elena Koradin
Miha Sever
Borja Slamič
Sara Bratina

Srebrno priznanje si je prislužila Eva Podgornik.

 

Tekmovanje iz logike 2013/14

V petek 27. septembra, je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Sodelovali so učenci od 2. do 9. razreda. Veliko tekmovalcev si je prislužilo bronasta priznanja. Najboljši iz 7.

razreda Anej Tomažič, iz 8. Elena Koradin in Špela Blagonja ter iz 9. Andreja Slejko so se 19. oktobra udeležili državnega tekmovanja v Novi Gorici.

BRONASTA PRIZNANJA:

2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Sofija Kralj
Samuel Leban
Tilen Štravs
Manca Rupnik
Luka Pizzoni
Tonja Čibej
Domen Deotto Bat
Nejc Čuk
Alem Jukić
Neža Štor
Ana Verč
Ajda Jejčič
AnaVidmar
Ema Gregorčič
Lara Lozar
Jakob Peršolja
Elin Trobec
Tinkara Stres
Veronika Furlan
Hana Hočevar
Gregor Kodermac
Neža Bratina
Jana Ličen
Julija Lorenzutti
Ema Rodman
Nuša Rupnik
Bor Nenezić Nosan
Lara Likar
Jure Šinigoj
Nika Paljk
Ema Slokar
Lara Deotto Bat
Samo Vetrih
Tilen Žvanut
Katarina Makovec
Nik Gregorič
Simon Kosovel
Kristjan Brataševec
Laura Marc
Aleks Pahor
Maša Marc
Meta Kržič
Urban Krkoč
Tine Lozar
Maja Likar
Miha Kočevar
Žana Žgavc
Lara Bratina
Anej Tomažič
Vesna Simonič
Andreja Peršič
Elena Koradin
Špela Blagonja
Samo Fučka
Daša Harej
Gaja Cotič
Andreja Slejko
Jure Ličen

SREBRNO PRIZNANJE

ŠOLSKO LETO 2012/13

V petek 28. septembra, je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Sodelovali so učenci od 2. do 9. razreda. Veliko tekmovalcev si je prislužilo bronasta priznanja. Najboljši iz 7. razreda Špela Blagonja in Gaja Cotič, iz 8. Andreja Slejko ter iz 9. Elizabeta Petrovčič so se 20. oktobra udeležili državnega tekmovanja, ki smo ga organizirali na naši šoli.

BRONASTA PRIZNANJA:

2. razred 3. razred 4.razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9.razred
Lara Lozar Martina Brataševec Lara Deotto Bat Matija Kočevar Andreja Peršič Špela Blagonja Andreja Slejko Elizabeta Petrovčič
Monika Medvešček Matija Maiti Luka Kosovel Sara Štravs Gaja Cotič Brina Koloini
Sara Valič Teja Sever Lara Bratina Blaž Bone Elena Koradin Sašo Skvarč
Ema Rodman Lara Likar Zala Bratina Ivana Mužina Samo Fučka
Julija Lorenzutti Ian Kobal Jernej Petrovčič Borja Slamič
Bor Nenezić Nosan Laura Marc Lara Mrevlje Daša Harej
Miha Kočevar Samo Vetrih Ana Medvešček
Jana Ličen Luka Bole Eva Podgornik
Gaja Brataševec Maja Likar Tilen Curk
Gašper Štor Mia Tomažič Sara Durn
Nicole Batagelj
Nejc Petre

ÂÂÂÂÂÂ

SREBRNO PRIZNANJE sta si prislužili  ELIZABETA PETROVČIČ iz 9.a in ŠPELA BLAGONJA iz 7.b.

Šolsko leto 2011/12


V petek 23. septembra, je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Sodelovali so učenci od 2. do 9. razreda. Veliko tekmovalcev si je prislužilo bronasta priznanja. Najboljši iz 7. razreda Andreja Slejko in Katarina Novak, iz 8. Katarina Medved in Timotej Cotič ter iz 9. Matic Fučka in Teja Škvarč so se 22. oktobra udeležili državnega tekmovanja v Dobrovem.

BRONASTA PRIZNANJA:ÂÂÂÂÂÂ

2. razred 3. razred 4.razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9.razred
Miha Kočevar Maja Likar Ana Medvešček Ana Pirjevec Golob Gaja Cotič Andreja Slejko Katarina Medved Kaja Bratina
Meta Kretič Lara Likar Lara Bratina Katja Koglot Špela Blagonja Katarina Novak Timotej Cotič Matic Fučka
Ema Rodman Mariša Novinc Sara Durn Anja Bole Anja Koglot Blaž Drofenik Elizabeta Petrovčič Teja Škvarč
Ema Slokar Marija Capuder Denis Lozar Jan Valič Žiga Sever Barbara Bone Jaka Komac
Žan Soban Tilen Curk Anej Tomažič Manca Komac Anamarija Krašna
Lucija Nusdorfer Jernej Petrovčič Nejc Bergant Elena Koradin ÂÂÂÂÂÂ
Nejc Petre Kaja Bratina Katarina Kante Samo Fučka
Simon Kosovel Zala Bratina Vesna Simonič
Lara Deotto Bat Kristina Novak Ivana Mužina
Matija Maiti Niko Brecelj Sara Štravs
Teja Sever Soraya Bakaršič
Kristjan Brataševec Matija Kočevar
Nika Paljk
Mija Tomažič
Tilen Žvanut
Nika Verč
Samo Vetrih
Tim Trobec
Aleks Pahor

SREBRNO PRIZNANJE si je prislužil MATIC FUČKA iz 9.a.


Šolsko leto 2010/11

V petek, 24. septembra, je bilo šosko tekmovanje iz logike. Sodelovali so učenci od 4. do 9. razreda. Najboljši učenci so si prislužili bronasta priznanja. Najboljši iz 7.,Katarina Medved in Timotej Cotič, iz 8. Jaka Komac in 9. razreda David Valič so se udeležili državnega tekmovanja v Kobaridu 23. oktobra.

BRONASTA PRIZNANJA:

4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8.razred 9. razred
Ana Pirjevec Golob Samo Fučka Žiga Sever Katarina Medved Jaka Komac David Valič
Andreja Peršič Gaja Cotič Blaž Drofenik Timotej Cotič Kaja Bratina Altrit Kokollari
Maja Brataševec Elena Koradin Martin Bovcon Elizabeta Petrovčič Ajda Koloini Ema Marc
Denis Lozar Daša Harej Andreja Slejko Matija Marc Matic Fučka Dejan Škvarč
Vesna Simonič Jan Valič Teja Škvarč
Ivana Mužina Luka Mužina Ardit Kokollari
Špela Blagonja Danijel Volk
Miha Sever

ÂÂÂÂÂÂ

SREBRNO PRIZNANJE si je prislužil JAKA KOMAC iz 8.a

 

Šolsko leto 2009/10

V petek, 8. januarja, je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Sodelovalo je 79 učencev, od 4. do 9. razreda.

Najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo Bronasto priznanje. Najboljši iz 7., 8. in 9. razreda so se udeležili državnega tekmovanja.

To so: Jaka Komac 7. r., David Valič 8. r. in Špela Mužina 9. r. Državno tekmovanje je bilo 30. 1. 2010  na OŠ Kanal.

BRONASTA PRIZNANJA PREJMEJO:

Leo Gona, Samo Fučka, Gaja Cotič
iz 4. razreda,

Sašo Škvarč, Marisa Kukanja, Brina Koloini iz 5. razreda,

Matija Marc, Barbara Bone, Elizabeta Petrovčič iz 6. razreda,

Jaka Komac, Matic Fučka, Kaja Bratina iz 7. razreda,

David Valič, Samo Gregorčič, Altrid Kokolari iz 8. razreda,

Špela Mužina, Jan Likar, Simon Besednjak iz 9. razreda.

SREBRNA PRIZNANJA PREJMEJO:

Jaka Komac 7.r. in David Valič 8.r.

 

Kmalu gremo v kino

Pričeli so se dnevi filma za mlade, ki jih letos že petič organizira Osnovna šola Dobravlje v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Ajdovščina, Občino Ajdovščina, vsemi osnovnimi šolami v Občini Ajdovščina, Osnovno šolo Draga Bajca Vipava, Otroškim vrtcem Ajdovščina in Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina. V času od 8. 10. 2018 do 18. 10. 2018 si bo izbrane filme ogledalo  kar 220 otrok iz vrtca, 2464 osnovnošolcev in 496 dijakov, skupaj torej 3180 mladih.

Učenci Osnovne šole Dobravlje bodo v »ajdovski kino« odšli 16. 10. 2018.

Izbor letošnjih filmov je sledeč:

Sova in miška za razredno stopnjo od 1. do 4. razreda

Deček in svet za učence od 5. do 9. razreda

Razredni sovražnik za dijake 1. in 2. letnika  ter

Družina za dijake 3. in 4. letnikov  Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

Po ogledih bodo na šolah potekali pogovori z učenci ter številne ustvarjalne dejavnosti povezane z vsebino filmov.

Projekcije so za učence brezplačne, stroške ogledov krije Zveza kulturnih društev, brezplačno uporabo dvorane omogoči Občina Ajdovščina, ki tudi pokrije stroške prevozov za učence iz občine.

Program: Dnevi filma za šole 2018

Internetna varnost

S petošolci in sedmošolci smo v mesecu septembru ozaveščali pomen varnosti na spletu s preventivnimi  delavnicami.

V petem razredu smo učence seznanili, katerih osebnih podatkov ne smemo objavljati na spletu. Razmišljali so, kakšne fotografije in videoposnetki so primerni za objavo.  Ker spletišče omogoča lažne identitete, se nikoli ne smejo sami sestati s prijatelji z interneta. Gesla skrbno čuvamo, saj lahko pride do zlorab. Splet tudi ni primeren prostor, kjer razrešujemo medosebne spore in nesoglasja.

V sedmem razredu smo pozornost posvetili varni uporabi socialnih omrežij in spletnih klepetalnic.  Ogledali smo se dva primera kraje identitete in spletnega nadlegovanja. Učili smo se reči NE. Če se zaradi nečesa na spletu počutimo neprijetno, moramo to nekomu zaupati.

Z vsebinami spletne varnosti se bodo v mesecu februarju seznanili tudi četrtošolci in osmošolci.

Predstavitev šolske knjižnice Osnovne šole Dobravlje na strokovnem posvetu ZBDS

27. in 28. septembra 2018 je v Mariboru potekalo strokovno posvetovanje ZVEZE BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE.
Udeležila se ga je tudi naša šolska knjižničarka Irma Krečič Slejko. V svojem referatu z naslovom Kam sežejo lovke šolske knjižnice? je predstavila delo šolske knjižnice v okviru  strokovnega poslanstva naše šole, vzgoje in izobraževanja.

Nekaj fotografij s strokovnega posveta: