Skoči na glavno vsebino

Ljubljana, 11. in 12. april 2018 v Kinodvoru in Slovenski kinoteki

Film ustvari gledalec. (Mirjana Borčič)

Mednarodne konference smo se udeležile strokovne delavke Osnovne šole Dobravlje: Mirjam Kalin, Dunja Tomšič, Ana Rustja, Polona Puc, Irma Krečič Slejko.

»Filmska vzgoja je priložnost za drugačen, inovativen način poučevanja in učenja. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks izvajanja filmske vzgoje doma in v tujini. Spoznali smo različne oblike delavnic in vodenja pogovorov o filmih. Del konference je bil namenjen tudi razmisleku o možnih učinkih in evalvaciji programov filmske vzgoje. Konferenca je bila namenjena strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter zainteresirani stroki v Sloveniji in tujini.« (povzeto po uvodniku programa konference)

V dveh dneh so se zvrstili strokovnjaki različnih področji, teorij in praks iz evropskih držav: dr. Robi Kroflič, Christine Kopf, Jan-Willem Bult, Tessa van Grafhorst, Alejandro Bachmann, Kristina Rešek, Ivana Jakobović Alpeza in drugi.

Med vabljenimi govorniki je bila tudi Mirjam Kalin, ravnateljica OŠ Dobravlje, ki je predstavila izkušnjo dobre prakse: Kako vzpostaviti program filmske vzgoje v šoli. Predstavitev Mirjam Kalin je bila sprejeta kot zgled zelo dobrega sodelovanja v občini Ajdovščina, kjer se v tednu filma združijo vrtec, osnovne šole in srednja šola. V štirih letih si je v okviru predstavljenega modela ogledalo različne filme veliko število otrok, učencev in učiteljev. Spodbuda filmske vzgoje v naši občini je nastala iz želje, približati filmsko magijo sodobnim otrokom in mladim, da bi tudi z njeno pomočjo lažje odkrivali sebe in svet okrog nas. Predstavitev je bila zelo dobro sprejeta in s strani strokovnih delavcev drugih šol je bila dana pobuda za ponovitev predstavitve na srečanju ravnateljev kot primer dobre prakse umetnostne vzgoje. Predstavitev je bila pohvala za naše skupno delo in navdih za vztrajanje. Na predstavitev se je odzval tudi Mark Reid, predstavnik BFI (British Film Institute) za področje izobraževanja, ki je o prispevku zapisal naslednje: »Predstavitev Mirjam Kalin je bila navdihujoča glede tega, kako lahko učitelj v svojem okolju ustvari mrežo sodelujočih ter s strastjo, potrpežljivostjo in odločnostjo poveže druge partnerje (občina, Zveza kulturnih društev in drugi partnerji), da sledijo skupni viziji.«

https://bfieducation.wordpress.com/2018/04/13/kinodvor-conference-11-12-april-2018/

               

 
 vir: Facebook Kinodvor  vir: Facebook Kinodvor

             

Seveda so se tujim in domačim strokovnjakom pridružili tudi predstavniki Kinodvora s predstavitvijo programov Kinobalon in Filmska osnovna šola.Tako smo lahko udeleženci spremljali zelo bogat program o učenju z umetnostjo.

»Umetnina – vsebina izzove inovacijo, ki sproži nujno lastno refleksijo. Doživetje je globoka izkušnja kulturne vsebine. To je vstop v imaginarni svet preko doživljanja zaznave drugega v zgodbi … Gre za potopitev v umetniško upodobitev … Poiskati umetniško vsebino, ki bo otroku zanimiva in bo ponudila ontološka vprašanja. Umetnost je pomembna zaradi same sebe in ne le kot orodje, ki je potrebno za vstop v družbo prihodnosti in ekonomskih zahtev kreativnih industrij.« (povzeto po govoru dr. Robija Krofliča)

Kje je raziskava, ki kaže, da bomo postali boljši glasbeniki, če se bomo učili matematiko, in boljši plesalci, če se bomo učili fiziko? (G. Biesta, Letting Art Teach) (citat po drsnici dr. Robija Krofliča)

Izkušnja udeležbe na 2. mednarodni konferenci o filmski vzgoji je za strokovne delavce v šoli svojevrstni izziv, ki se nam ponuja kot možnost vzgoje in izobraževanja v prihodnosti in bo usmerjena v razvoj učenja s pomočjo umetnosti v iskanju lastne osebne vrednosti.

Napisala: Irma Krečič Slejko

                                                    

 

Dostopnost