Ogled filma Deček in svet

Za vse učence Osnovne šole Dobravlje je bil torek, 16. 10. 2018, poseben dan.  Že peto leto zapovrstjo smo ta kulturni dan povsem posvetili spoznavanju filma. Dogodek je potekal v sklopu  skupnega projekta Dnevi filma za mlade, ki ga pod pokroviteljstvom Zveze kulturnih društev Ajdovščina in Občine Ajdovščina izvajajo osnovne šole v občini Ajdovščina in Vipava, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina in Otroški vrtec Ajdovščina. V času od 8. 10. do 18. 10. 2018 so si izbrane filme ogledali vsi učenci in dijaki navedenih šol, ter skupine otrok iz vrtca.

Najprej so si v Dvorani prve slovenske vlade ogledali film Deček in svet učenci od 5. do 9. razreda. Nato so prišli na račun učenci iz naših podružničnih šol z ogledom filma Sova in miška.

Po ogledu filmov so v razredih na šoli potekali pogovori o filmu ter razne ustvarjalne dejavnosti.

Nekaj utrinkov iz tega posebnega dne si lahko ogledate na spodnjih fotografijah, ki so na razstavi v šolski avli. Tu pa si lahko ogledate tudi nekaj starejših projektorjev za predvajanje slik in filmov, ki so jih na šoli uporabljale starejše generacije.

Animirani film Deček in svet je izjemno likovno bogat,  polega tega pa odpira številne teme, o katerih bodo učenci razmišljali še v tednu po ogledu filma pri številnih predmetih (spoznavanje Brazilije – geografija, pridelava bombaža – biologija in gospodinjstvo, pisanje rap poezije – slovenščina,  pisanje razglednic – angleščina, izdelava animacij – tehnika in likovna umetnost, onesnaženje – fizika, preseljevanje narodov – zgodovina. Učenci 6. razredov pa bodo obiskali tudi podjetje Tekstina v Ajdovščini.

V okviru projekta učenci spoznavajo vrhunske art filme, ki jih sicer nimajo priložnost videti.  Filmi se odlikujejo po pestrosti avtorskih pristopov in vsebin, ki jih obravnavajo. Na ta način si učenci urijo in, kot pravi starosta filmske vzgoje v Sloveniji, Mirjana Borčič,»odstirajo pogled«. Poleg umetniškega doživetja, ki  pozitivno vpliva na izoblikovanje osebnosti, pa šole navajajo učence tudi na kritično mišljenje.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

 

Filmski teden Evrope

Na dan Evrope, ki ga v večini evropskih držav obeležujemo 9. maja (v nekaterih državah je to 5. maj), praznujemo mir in enotnost v Evropi. V vseh državah EU potekajo številne dejavnosti in prireditve. Ena izmed njih je tudi Filmski teden Evrope. V Sloveniji se bodo v mesecu maju v 14 različnih krajih zvrstile brezplačne projekcije filmov, ki so prejemniki sredstev EU za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije. V letošnjem letu bodo projekcije potekale prvič tudi v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Organizator dogodka je RRA Severne Primorske.

Osnovna šola Dobravlje filmsko umetnost uvršča med pomembne dejavnike vzgoje in izobraževanja. Omogoča nam inovativne učne pristope na učnem področju in na področju razvijanja vrednot, ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja ter spodbujanja dobrih medosebnih odnosov. Zaradi tega smo pobudo RRA Severne Primorske sprejeli odprtih rok. Ogledi filmov so za učence brezplačni, starši krijejo stroške prevoza. Za šolske jutranje projekcije veljajo dogovorjene ure, ki so napisane v besedilu in ne na plakatu.

Učenci 7., 8. in 9. razredov si bodo v petek, 11. maja 2018, ob 8.15, ogledali film Gospodična Nemitežit. Več o filmu: http://www.kinodvor.org/film/gospodicna-nemitezit/

Učenci od 1. do 4. razreda si bodo v petek, 11. maja 2018, ob 10.00, ogledali norveški animirani film Zverinice iz gozda Hokipoki. Več o filmu: http://www.kinodvor.org/film/zverinice-iz-gozda-hokipoki/

Starše učencev pa vabimo, da si ogledajo film Frantz, ki bo predvajan prav na večer praznika 9. maja 2018 ob 20.00. Več o filmu: http://www.kinodvor.org/film/frantz/

Več o Filmskem tednu Evrope: https://www.europedirect.si/sl/filmski-teden

V veri, da poslanstvo dogodka polno zaživi v nas vseh, vas lepo pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

Filmska vzgoja na Ajdovskem-vzoren primer dobre prakse v Sloveniji

Primer povezovanja šol in drugih zavodov (OŠ Col, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Dobravlje, OŠ Šturje, OŠ Otlica, OŠ Draga Bajca Vipava, Otroški vrtec Ajdovščina, Zavod Cirius Vipava, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina), Zveze kulturnih društev in Občine Ajdovščina pri izvajanju filmske vzgoje je edinstven v Sloveniji. Predstavniki ravnateljev, vodja oddelka za družbene dejavnosti pri Občini Ajdovščina Katarina Ambrožič in predsednik Zveze kulturnih društev Ajdovščina Artur Lipovž so bili povabljeni, da projekt Tedna filma v občini Ajdovščina predstavijo na Kulturnem bazarju, ki je potekal 5. aprila 2018 v Cankarjevem domu v Ljubljani.  Ravnatelje vseh vključenih šol in zavodov so zastopali ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina Alenka Močnik, ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina Andrej Rutar in ravnateljica Osnovne šole Dobravlje Mirjam Kalin, pobudnica in koordinatorka projekta. Pogled strokovnega delavca, ki aktivno sodeluje pri izvajanju filmske vzgoje v razredu, je predstavila strokovna delavka na Osnovni šoli Dobravlje Irma Krečič Slejko.

To pa ni bila edina predstavitev, katere namen je bil, da se podobni modeli vzpostavijo tudi drugod po Sloveniji. Mirjam Kalin je bila povabljena, da primer povezovanja šol in zavodov ter dejavnosti, ki jih v povezavi s filmsko vzgojo izvajajo na Osnovni šoli Dobravlje, predstavi na 2. mednarodni konferenci o filmski vzgoji, ki je potekala 11. in 12. aprila v Kinodvoru. Odziv poslušalcev in strokovne javnosti je bil zelo pohvalen. Podani so bili predlogi, da se predstavitev predstavi tudi na drugih posvetih, ki so namenjeni ravnateljem in učiteljem.

Na Kulturnem bazarju je najprej Mirjam Kalin predstavila, kako so se sodelujoči med seboj povezali in kakšne cilje so si zadali. Izpostavila je, da je bilo v letu 2017 deležnih brezplačnega ogleda filma kar 2934 otrok, učencev in dijakov. Katarina Ambrožič je navedla razloge, zakaj Občina Ajdovščina podpira projekt. Ti pa so poleg sodelovanja in mreženja šol, vrtca in Zveze kulturnih društev predvsem vzgoja otrok v razmišljujočo, kritično osebnost ter vzgoja publike, ki bo po kvalitetnih filmih posegala tudi v odrasli dobi. Artur Lipovž je pohvalil odlično organizacijo in potek dogodka. Izpostavil je pomen neformalnega druženja in idej, do katerih na takih srečanjih lahko pride. Do povezave z Zvezo kulturnih društev je prišlo namreč med prav takim pogovorom po neki občinski kulturni prireditvi. Zveza kulturnih društev je ravno v tistem obdobju (bilo je v času obletnice smrti ustanovitelja Slovenske kinoteke Silva Furlana, ki izhaja iz Brij) razmišljala, kako bi v okolju vzpostavila filmsko dejavnost, ki je nekoč že bila prisotna (na ajdovski gimnaziji sta generacije ljubiteljev filma vzgojili profesorici slovenščine Ivana Slamič in nato Bruna Vuga). Predlog ravnateljev o tednu filma se mu je zdel dober in zadeva je stekla. Želja Zveze kulturnih društev je, da je takšen način filmske vzgoje poleg vzgoje publike tudi osnovna podlaga za mlade, ki bi kasneje prešli na filmsko ustvarjanje in bi se združevali v krožke na šolah in v krajevnem okolju. Dolgoročni cilj je torej »Vipavska dolina kot območje, kjer je film in tudi filmska produkcija doma.«

Ravnateljica Otroškega vrtca Alenka Močnik je povedala, kaj skupen projekt prinaša otrokom iz vrtca. »Otroci spoznavajo kulturno­umetniško ustanovo, premagujejo strah pred novim velikim prostorom z močnejšim zvokom, neznanimi ljudmi, navajajo se na pravila vedenja ob obisku predstave. Vsebinsko je filmska vzgoja velika dodana vrednost vrtčevskemu programu, saj so izbrane vsebine kvalitetne. Otroke in vzgojiteljice so pozitivno nagovorile, nudile so možnost navezovanja na navezovanje z vsebinami etike, vrednot, socialnega čuta, medosebnih odnosov. Bistven pomen pa je vsekakor oblikovanje osebnosti že v predšolskem obdobju, da se na pravilen pristop seznani in uči prepoznavati kvalitetno filmsko umetnost.«

Ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina Andrej Rutar vidi prednost izvajanja projekta v tem, da so vključeni vsi dijaki šole in vsi učitelji. Pred tem so bili ogledov filma deležni zgolj posamezni oddelki in učitelji, ki so jih spremljali. Sedaj pa film povezuje vse na šoli.

Irma Krečič Slejko, knjižničarka na Osnovni šoli Dobravlje, je predstavila, kako poteka izbor filma za posamezno šolsko leto, kako poteka predpriprava na ogled in pogovori po ogledu. »Vsak učenec dobi možnost, da pove svoje vtise, občutke, kaj mu je bilo všeč in kaj ne. Gre za voden pogovor, kjer ni nepravilnih odgovorov. S postavljanjem vprašanj učence vodimo v razmišljanju. S pogovorom dobi filmska zgodba prostor, da se v učenca, gledalca usede. Poskušamo iskati tudi lastne občutke, izkušnje v povezavi z vsebino. Pri tem učenci izdelajo plakate, kjer povzamejo svoje misli, refleksije.  Razstava v šolski avli še nekaj časa odmeva zgodbo filma. Pomembno se mi zdi, da vse te dejavnosti izvajamo učitelji šole, ki učence poznamo in jim pokažemo lastno veselje nad tovrstno umetnostjo. Filmska vzgoja je dodana vrednost vzgojno-izobraževalnega procesa. Zato so učenci bolj sproščeni, manj obremenjeni, ker to ni ocenjeno. Za tako vrsto umetniške vzgoje je dobrodošla širina, ki vodi k lastnim občutkom, mislim, ki jih ne vrednotimo. V šoli so dejavnosti, ki bi potekale v takem kontekstu, redke. Tu pa lahko ob umetniškem izdelku uživamo vsi in prav ta zgled je tudi močan faktor ozaveščanja o pomembnosti tovrstne vzgoje. Gotovo pa tovrstno delo zahteva veliko dodatne angažiranosti, dela, organizacije, stroškov in dodatnih izobraževanj pedagoških delavcev. Vendar v zavedanju, da se oblike in metode dela z učenci spreminjajo in se bodo v prihodnosti še bolj, postane dodatni napor korak naprej v iskanju sodobnih oblik vzgoje in izobraževanja, kar zagotovo učenje z umetnostjo je.«

Ravnatelji in učitelji verjamemo, da ima vzgoja skozi umetnost dolgoročne pozitivne rezultate na osebnostni razvoj posameznika. Mladi imajo danes skoraj neomejen dostop do filmov preko sodobnih tehnologij, vendar so pri tem prepuščeni sami sebi in predvsem poplavi komercialnih zabavnih filmov. Z izbranimi filmi želimo pri mladih razvijati senzibilnost za različne umetniške pristope, družbeno aktualne teme, medosebne odnose in jih s časom spodbuditi tudi k lastnemu ustvarjanju. Predvsem pa gre za uresničevanje­vzgojno izobraževalnih ciljev z inovativnimi učnimi pristopi.

Razveseljivo je tudi, da se kino dejavnost v Občini Ajdovščina prebuja tudi na druge načine. Na šole in Občino Ajdovščina se je obrnila Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. ter ponudila, da za šole organizira brezplačne projekcije v okviru Filmskega tedna Evrope (ta že tradicionalno poteka v večjih slovenskih mestih) v mesecu maju. Tako si bodo lahko učenci razredne stopnje ogledali prisrčen animirani film Zverinice iz gozda Hokipoki, učenci predmetne stopnje pa film Gospodična Nemitežit. Srednješolcem in zunanjim odraslim bo namenjena projekcija filma Frantz, ki bo potekala 9. maja 2018 ob 20.00 v Dvorani Prve slovenske vlade. Gre za pretanjeno zgodbo o ljubezni, izgubi, žalovanju, upanju, prikriti resnici. Film bo zagotovo prepričal tako ljubitelje filma, kot tiste, ki prav zaradi takih filmov lahko to še postanejo.

Povzela Mirjam Kalin

Foto: Ksenija Trebovc

 

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

 

Osnovna šola Dobravlje se je prijavila in bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup opreme v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju«. Šola bo v okviru programa prejela sredstva v višini 50 % za postopen nakup IKT opreme in  v višini 37,5 % za vzpostavitev brezžičnega omrežja. Glede na planirane potrebe bo del sredstev za nakup IKT opreme v svojem proračunu zagotovila tudi Občina Ajdovščina. Program se zaključi leta 2020. S pomočjo pridobljenih sredstev preko projekta bo šola dopolnila, posodobila in izboljšala IKT opremo na matični šole in vseh podružnicah ter vzpostavila brezžično omrežje.

Kratek opis operacije:

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:

http://www.eu-skladi.si

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pozdrav iz Danske

Učenci 9. razredov, ki so se udeležili mendarodne izmenjave z dansko šolo Vallekilde Horve Friskole in učiteljici mentorici Danica Krapež in Ana Čelik Čibej, nam sporočajo, da sta pot in prvi dan minila mirno in zanimivo. Prvi dan v šoli je bil prijetno aktiven, učenci so dobre volje in navdušeni nad vsemi novostmi. Iz Danske nam pošiljajo mnogo lepih pozdravov.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Likovna razstava: Po čebelah se zgleduj

V četrtek, 25. maja 2017, se je s kulturnim programom in odprtjem razstave v avli naše šole sklenil jubilejni 10. likovni natečaj Po čebelah se zgleduj. Na letošnji natečaj izvirnih upodobitev panjskih končnic na izbrano tematiko ornamentov, je prispelo 218 likovnih del s 17 šol, podružničnih šol in vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Po izboru zunanje strokovne komisije, ki sta jo zastopali likovnici, mentorici in profesorici likovne umetnosti ga. Silva Copič in ga. Irena Jazbar, je bila na ogled postavljena razstava 123 likovnih del. Med njimi je 10 del po moči likovnega izraza še posebej izstopalo, zato so bila izbrana za nagrajena dela.

Slovenci smo kot narod prežeti s čebelarsko kulturo. Ta je zrasla kot plod odnosa malega in srednjega človeka do narave, njenih dobrin in odraz med trudom pridelave in darežljivostjo narave.

V času iskanja poti nazaj k naravi so take prireditve izjemno pomembne, saj združujejo stik s kulturno dediščino, sodobne likovne in pedagoške smernice in nehote usmerjajo misel in delo tudi skozi sito naravoslovja in naravovarstva.

Vsem, ki ste prispevali dela na letošnji natečaj, vsem mentorjem, pa vsem, ki ste poskrbeli za ureditev razstave, vabila, nagrade, žiriji, dramski skupini naše šole, ki je uprizorila del predstave Mali princ in zlasti naši glavni koordinatorki Jadranki Ivačić iskrena hvala za trud in doprinos h glavnemu sporočilu razstave: Do neke mere se po čebelah res lahko zgledujemo in hudo bo, če jih bomo kot sopotnike izgubili.

Jadranka Ivačić in Peter Valič

Dostopnost