OŠ Dobravlje aktivno na 2. mednarodni konferenci o filmski vzgoji: METODE IN UČINKI FILMSKE VZGOJE

Ljubljana, 11. in 12. april 2018 v Kinodvoru in Slovenski kinoteki

Film ustvari gledalec. (Mirjana Borčič)

Mednarodne konference smo se udeležile strokovne delavke Osnovne šole Dobravlje: Mirjam Kalin, Dunja Tomšič, Ana Rustja, Polona Puc, Irma Krečič Slejko.

»Filmska vzgoja je priložnost za drugačen, inovativen način poučevanja in učenja. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks izvajanja filmske vzgoje doma in v tujini. Spoznali smo različne oblike delavnic in vodenja pogovorov o filmih. Del konference je bil namenjen tudi razmisleku o možnih učinkih in evalvaciji programov filmske vzgoje. Konferenca je bila namenjena strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter zainteresirani stroki v Sloveniji in tujini.« (povzeto po uvodniku programa konference)

V dveh dneh so se zvrstili strokovnjaki različnih področji, teorij in praks iz evropskih držav: dr. Robi Kroflič, Christine Kopf, Jan-Willem Bult, Tessa van Grafhorst, Alejandro Bachmann, Kristina Rešek, Ivana Jakobović Alpeza in drugi.

Med vabljenimi govorniki je bila tudi Mirjam Kalin, ravnateljica OŠ Dobravlje, ki je predstavila izkušnjo dobre prakse: Kako vzpostaviti program filmske vzgoje v šoli. Predstavitev Mirjam Kalin je bila sprejeta kot zgled zelo dobrega sodelovanja v občini Ajdovščina, kjer se v tednu filma združijo vrtec, osnovne šole in srednja šola. V štirih letih si je v okviru predstavljenega modela ogledalo različne filme veliko število otrok, učencev in učiteljev. Spodbuda filmske vzgoje v naši občini je nastala iz želje, približati filmsko magijo sodobnim otrokom in mladim, da bi tudi z njeno pomočjo lažje odkrivali sebe in svet okrog nas. Predstavitev je bila zelo dobro sprejeta in s strani strokovnih delavcev drugih šol je bila dana pobuda za ponovitev predstavitve na srečanju ravnateljev kot primer dobre prakse umetnostne vzgoje. Predstavitev je bila pohvala za naše skupno delo in navdih za vztrajanje. Na predstavitev se je odzval tudi Mark Reid, predstavnik BFI (British Film Institute) za področje izobraževanja, ki je o prispevku zapisal naslednje: »Predstavitev Mirjam Kalin je bila navdihujoča glede tega, kako lahko učitelj v svojem okolju ustvari mrežo sodelujočih ter s strastjo, potrpežljivostjo in odločnostjo poveže druge partnerje (občina, Zveza kulturnih društev in drugi partnerji), da sledijo skupni viziji.«

https://bfieducation.wordpress.com/2018/04/13/kinodvor-conference-11-12-april-2018/

               

 
 vir: Facebook Kinodvor  vir: Facebook Kinodvor

             

Seveda so se tujim in domačim strokovnjakom pridružili tudi predstavniki Kinodvora s predstavitvijo programov Kinobalon in Filmska osnovna šola.Tako smo lahko udeleženci spremljali zelo bogat program o učenju z umetnostjo.

»Umetnina – vsebina izzove inovacijo, ki sproži nujno lastno refleksijo. Doživetje je globoka izkušnja kulturne vsebine. To je vstop v imaginarni svet preko doživljanja zaznave drugega v zgodbi … Gre za potopitev v umetniško upodobitev … Poiskati umetniško vsebino, ki bo otroku zanimiva in bo ponudila ontološka vprašanja. Umetnost je pomembna zaradi same sebe in ne le kot orodje, ki je potrebno za vstop v družbo prihodnosti in ekonomskih zahtev kreativnih industrij.« (povzeto po govoru dr. Robija Krofliča)

Kje je raziskava, ki kaže, da bomo postali boljši glasbeniki, če se bomo učili matematiko, in boljši plesalci, če se bomo učili fiziko? (G. Biesta, Letting Art Teach) (citat po drsnici dr. Robija Krofliča)

Izkušnja udeležbe na 2. mednarodni konferenci o filmski vzgoji je za strokovne delavce v šoli svojevrstni izziv, ki se nam ponuja kot možnost vzgoje in izobraževanja v prihodnosti in bo usmerjena v razvoj učenja s pomočjo umetnosti v iskanju lastne osebne vrednosti.

Napisala: Irma Krečič Slejko

                                                    

 

Fotografski natečaj na temo ČEBELE IN ČEBELARSTVO

Učenke in učenci OŠ Dobravlje, vabimo vas na fotografski natečaj na temo ČEBELE IN ČEBELARSTVO, ki ga organizira Čebelarsko društvo Ajdovščina – Vipava, v počastitev svetovnega dneva čebel.

Fotografski natečaj je razpisan v dveh kategorijah, za osnovnošolce in srednješolce.

Svoj izdelek (fotografijo) z osnovnimi osebnimi podatki (ime in priimek,šola ter razred oziroma letnik) pošljite na naslov f.natecaj@gmail.com do petka, 27. aprila 2018.

Velikost fotografije naj ne presega 5 – 6 MB in daljša stranica naj bo dolga vsaj 3000 pik (pixslov). Vsak avtor lahko  sodeluje na natečaju z eno fotografijo.

Avtor naj poimenuje svoje fotografije na sledeč način:

             Priimek_Ime_ime-dela_orig.-ime-datoteke:

Primer: Novak_Janez_na-paši_IMG18753

Izbrane in nagrajene fotografije bodo tudi razstavljene. Avtor z oddajo fotografije soglaša z možnostjo razstave svoje fotografije na mestih, kjer bo društvo razstavilo izbrane fotografije.  

Strokovna žirija bo ocenila fotografije po naslednjih kriterijih:

  • kakovost fotografije (ostrino, osvetlitev, kompozicijo …)
  • tematiko fotografije (vsebino fotografije in njeno skladnost s tematiko natečaja),
  • izvirnost (kreativnost in interpretacijo teme).

V vsaki kategoriji bo žirija določila tri prva mesta.

Nagrade:

  1. nagrada – pridelki iz čebeljega panja v vrednosti 60 evrov,
  2. nagrada – pridelki iz čebeljega panja v vrednosti 40 evrov,
  3. nagrada – pridelki iz čebeljega panja v vrednosti 30 evrov.

Vsi sodelujoči na natečaju bodo prejeli pisna priznanja za sodelovanje in kozarček medu.

Rezultati natečaja bodo objavljeni na FB strani ČD Ajdovščina – Vipava do torka, 15. maja 2018.

Podelitev nagrad in priznanj bo v soboto, 19. maja, ob 11. uri, v domu krajanov v Ajdovščini.

O poteku natečaja bomo obveščeni na FB strani čebelarskega društva.

Čebelarsko društvo Ajdovščina – Vipava


V teh dneh, ko se je dež malce »upehal« in popustil in so dolino prepojili sončni žarki je čas, ko lahko posnamete fotografijo s katero lahko kandidirate na natečaju. Dolina je v polnem razcvetu in čebele v skrbi za polne lončke medu v panjih poskrbijo tudi za nas, da bomo imeli poleti polna drevesa okusnega sadja.

 Peter Valič

Za vzpodbudo pri iskanju čebčljih in čebelarskih motivov prilagam par utrinkov. Vse fotografije, razen malega čebelarja so posnete na mišjem brdu za šolo. Posneli pa so jih: učenci pri učenju makrofotografije ali jaz. Dokaz, da po dobre motive ni potrebno iti daleč.  

 

Pozdrav pomladi – revija pevskih zborov

V četrtek, 12. aprila, so se trije dobravski zbori predstavili na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Pozdrav pomladi v Vipavi. To sta bila otroška zbora podružnic Vipavski Križ in Črniče, ter mladinski zbor matične šole.

V svoje nastope so vložili veliko truda, ki je bil poplačan z navdušenjem občinstva in lastnim zadovoljstvom ob uspešno izvedenih pesmih. Pohvale so bili deležni tudi s strani strokovnega spremljevalca.

Čestitke vsem nastopajočim!

Foto vir: Facebook, JSKD, OI Ajdovščina

 

Dramska igra Mojca Pokrajculja

Dramsko igro Mojca Pokrajculja smo do sedaj odigrali:

7. 2. 2018, prvi prizor v sklopu šolske prireditve Glej, svet je lep,

30. 3. 2018, premiera in prva ponovitev cele predstave za vse učence in učitelje naše šole,

6. 4. 2018, uprizoritev predstave v organizaciji Srečanja otroških gledaliških skupin Slovenije v Ajdovščini.

Vtisi nekaterih učencev šole po ogledani predstavi:
»Všeč mi je bilo, ker je Mojca vse živali sprejela v hiško…«
»Všeč mi je bila pesem Mojce Pokrajculje…«
»Všeč mi je bilo, ko je lisica namazala zajčka z medom okrog gobčka..«
1.r. Črniče

»Predstava Mojca Pokrajculja mi je bila všeč, ker je bila lisica poredna in je bila zgodba drugačna od knjige, ki jo poznam. Bilo mi je všeč, ker je imel volk lažno meso in nož. Zdel se mi je kot kuhar, ker je imel predpasnik.«
Saša Remec, 3.r

»Predstava se mi je zdela dobra. Predvsem so mi bile všeč maske in petje živali.«
Enej, 4.r Vrtovin

»Mi je bilo malo čudno, ker je imel jelen plašč. Živali niso oblečene. Zgodba pa mi je bila zelo všeč.«
Gregor, 2.r Vrtovin

»Všeč mi je bilo, kadar je lisica polizala med. Všeč mi je bilo, kadar so spali in ker je bilo sonce.«
David Kravos, 2. r. Vipavski Križ

»Manjkali so zobje od drakule za zobe od volka in sonce in oblaki. Jaz bi, da zajec skoči na mizo in da bi bila lisica se bolj zvita. Všeč mi je bilo takrat, ko so divjali. In pa, da bi imela Mojca lepši klobuk.«
Žan Cotič, 2.r. Vipavski Križ

»Najboljše je bilo, ko sta prišla volk in medved.«
Jure Kalin, 1.r. Vipavski Križ

Mojca Pokrajculja v likovni upodobitvi, učenci Vipavski Križ:

   

»Moje mnenje je, da mi je bilo lepo.«
Meta Žerovec, 1.r. Skrilje

»Zelo lepa je bila predstava. Najlepši del je bil, ko so ležali na sončni travi. Meni je bila najlepša žival jelen.«
Ana Lapanja, 2. r. Skrilje

»Moje mnenje je, da je bila predstava zelo dobra in zabavna. Meni je bil všeč zajček Klobučar, je zelo dobro zaigral svoj del, ko ga je lisica okrivila.«
Brina Štolfa, 3. r. Skrilje

»Predstava mi je bila všeč … ko so peli in igrali. Najbolj mi je bila všeč Mojca in zajček. Zato, ker se je nekaj zapletlo in so na koncu vse rešili. Lisica pa je bila zelo zvita. Upam, da ko bodo manjši razredi to gledali, … bili veseli in da bodo uživali.«
Melisa Mrevlje, 4. r. Skrilje

Galerija fotografij s premiere, foto: Peter Valič


Snemanje in galerija fotografij tehnične ekipe in igralcev z režiserko v Ajdovščini: Helena Ferjančič

Pripravila: Irma Krečič Slejko

 

 

Delovna sobota

Spoštovani starši.

Kot ste bili na prvih roditeljskih sestankih obveščeni, bo 7. aprila 2018 delovna sobota. Delovno soboto v tem šolskem letu je predpisala ministrica v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole. Ta določa, da v šolskem letu ne sme biti manj kot 189 šolskih dni pouka za učence od 1. do 8. razreda in ne manj kot 174 dni za učence 9. razreda. Brez delovne sobote bi bil v tem šolskem letu dan pouka manj, kot je predpisano.

Pouk bo potekal po ponedeljkovem urniku. Jutranje varstvo na podružničnih šolah bo potekalo po ustaljenem urniku, medtem ko podaljšanega bivanja po pouku ne bo. Prav tako ta dan ne bo izbirnih predmetov, ki bodo realizirani v drugem terminu. Učenci bodo ta dan v šoli prejeli malico, kosila ne bo. Za prevoze bo poskrbljeno.

Morebitno odsotnost (v nekaterih vaseh bo ta dan potekala birma) je potrebno vnaprej napovedati s pisnim opravičilom. Prav tako je potrebno opravičiti odsotnost v primeru bolezni ter odpovedati šolsko malico.

Lepo pozdravljeni.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

Obiskali so nas prijatelji iz Danske

 

 

v času od 17. do 24. marca 2018 na Osnovni šoli Dobravlje poteka mednarodna izmenjava s prijateljsko šolo Vallekilde HØrve Friskole iz Danske. Obiskalo nas je 18 učencev, ki jih spremljata učitelja Clark in Marianne. Oba učitelja Slovenijo spoznavata že več let prav preko izmenjave med šolama in sta nad našo šolo in državo navdušena. Nedeljo so danski učenci preživeli skupaj s slovenskimi vrstniki in njihovimi družinami na izletih, kjer so spoznavali naše znamenitosti. Danes zjutraj smo jim dobrodošlico izrekli  vsi učenci in učitelji na krajši prireditvi, ki je potekala v telovadnici. Naši učenci so najprej predstavili svoje danske prijatelje, nato pa so nam danski učenci predstavili svojo državo in njihove posebnosti.

Našim danskim gostom želimo, da bi pri nas preživeli nepozaben teden in se bi še večkrat vrnili v Slovenijo.

Stran 2 od 3412345...102030...Zadnja »